INFORMARE DE PRESĂ Se prelungește sesiunea de depunere a proiectelor de investiții în pomicultură finanțate de AFIR prin PS 2027

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea cu o lună a sesiunii de
primire a cererilor de finanțare pentru DR-15 Investiții în exploatații pomicole, intervenție
finanțată cu fonduri din Planul Strategic 2023 – 2027. Astfel, noul termen limită pentru depunerea
proiectelor prin DR-15 în această sesiunea este 31 mai 2024, ora 16.00.
Reamintim că, pentru sesiunea în curs, alocarea financiară este de 151.383.527 de
euro, iar depunerile se realizează în limita plafonului de 150% din alocare. De la momentul lansării
sesiunii (8 ianuarie 2024) și până în prezent, s-au depus online 232 de solicitări de finanțare în
valoare totală de 149.652.438 euro.
Valoarea maximă a finanțării pentru investițiile în sectorul pomicol este de 1.500.000
euro/ proiect pentru investiții sau de până la 300.000 euro în cazul proiectelor care propun doar
achiziția de utilaje și de echipamente agricole. Sprijinului nerambursabil poate ajunge la maximum
65% din totalul costurilor eligibile.
Menționăm că pragul de calitate lunar pentru etapa de depunere 1 – 31 mai 2024
aferentă DR-15 este de 20 de puncte.
Pentru întocmirea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, toți cei
interesați au la dispoziție pe pagina www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, Ghidul solicitantului și
anexele aferente intervenției DR-15 – Pomicultură – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC,
depunere Online.