Protecția datelor cu caracter personal

Responsabilul cu protecția datelor personale la nivelul Instituției Prefectului – județul Vrancea:

CRĂCIUN NELI – ANGELICA – consilier juridic

tel: 0237/22004, 0237/234000 int. 29044, fax. 0237/615919

e-mail: protectiadatelor@prefecturavrancea.ro

Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 este disponibil aici
Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare  click aici
Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice este disponibilă aici
Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 este disponibila aici
Dreptul persoanelor vizate este disponibil aici
Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este disponibilă aici
Nota de informare privind supravegherea video este disponibilă aici
Nota de informare privind accesul în instituţie, apostilă, reconstituirea dreptului de proprietate şi situaţia aleşilor locali este disponibilă aici
Cererea pentru exercitarea dreptului de acces în format PDF și WORD
Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere în format PDF si WORD
Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificare în format PDF si WORD
Cerere pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare în format PDF si WORD
Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție în format PDF  și WORD
Link-uri utile: