Organigramă

Organigrama Instituției Prefectului județului  Vrancea este disponibilă în format PDF și  editabil

LISTA cuprinzând Serviciile publice deconcentrate este disponibilă aici

Carta auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne este disponibilă aici