Publicat în

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea până la data de 15 februarie 2024, ora 23:59 a sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Reamintim că apelul de primire a cererilor de finanțare s-a deschis în data de 20 […]

Publicat în

  Stadiul implementării fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR 2020 Gradul de absorbție a fondurilor europene acordate României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este în prezent de 86% în programarea financiară 2014 – 2020, inclusiv în perioada de tranziție 2021 – 2022. Procentul reprezintă valoarea plăților efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în conturile fermierilor, procesatorilor, […]

Publicat în

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță epuizarea fondurilor disponibile pentru intervenția DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, componenta națională din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027). Astfel, în perioada 2 noiembrie – 19 ianuarie 2024, AFIR a primit 3.761 de cereri de finanțare depuse de tinerii fermieri prin DR-30, componenta națională. Valoarea totală […]

Publicat în

  Investiții în exploatații pomicole Investiții în sectorul zootehnic Înființarea sistemelor de irigații Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole Programul CERV Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027 Programul naţional multianual de microindustrializare Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi […]

Publicat în

  Ø Apel lansat: 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale cu eficiență energetică îmbunătățită prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 Ø Apel lansat: 2.1.B – Eficiență Energetică – Clădiri publice reabilitate energetic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 Ø Apel lansat: 2.2 – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic Ø Apel lansat: 4.1 – Drumuri județene prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 […]