Documentele privind execuția contractelor

Documentele privind execuția contractelor pe semestrul I 2022

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa  utilitati – gaze click aici

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa  utilitati – energie  electrica click aici

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa  utilitati – apa, canalizare  click aici

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa achizitie mijloace fixe  click aici

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa achizitie echipamente click aici

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa  furnizare servicii comunicatii electronice  click aici

Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa  furnizare servicii telefonie fixa si mobila  click aici