Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

Mesajul Prefectului jud. Vrancea:
          “Misiunea Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea este garantarea respectării legii, oferirea unor servicii de calitate, cu promptitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă.
         De asemenea, Instituţia Prefectului judeţului Vrancea urmăreşte modul de realizare în judeţ a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi propune adoptarea de măsuri corespunzătoare.
          Instituţia Prefectului judeţului Vrancea este organizată și funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică şi are rolul de a indeplini atribuţiile şi prerogativele conferite Prefectului prin Constituţia Romaniei, Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituţia prefectului, republicată şi Hotărarea Guvernului Romaniei 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul și instituţia prefectului. Are un aparat de specialitate format din înalți funcționari publici, funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special și personal contractual, care este condus de prefect”.
                   Prefect,
        Gheorghiță BERBECE