Centralizatorul achizițiilor publice

Centralizatorul achiziţiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice   cu valoare de peste 5000 de euro la data de 31.03.2022 este disponibil aici
Centralizatorul achiziţiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice  cu valoare de peste 5000 de euro la data de 31.03.2021 este disponibil aici
Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro la data de 31.07.2020 este disponibil aici
Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro la data de 31.12.2019 este disponibil  aici