Persoana responsabilă Legea nr.544/2001

 

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
Daniela PETRE tel. 40.237.234000 int. 29024
e-mail: prefectura@prefecturavrancea.ro
Program:
Luni-joi 8.00-16.30
Vineri 8.00-14.00