Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial este disponibilă aici

Ordin privind aprobarea Listei activitatilor desfasurate la nivelul Institutiei Prefectului judetului Vrancea in anul 2023 este disponibil aici

Raportul  asupra sistemului de control intern/managerial întocmit  la 31.12.2022 este disponibil  aici

Raportul  asupra sistemului de control intern/managerial întocmit  la 31.12.2021 este disponibil  aici