COMUNICAT DE PRESĂ Experții AFIR se implică pentru digitalizarea accesării finanțărilor din zona montană

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a încheiat protocolul de colaborare cu Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) prin care se stabilește implicarea experților AFIR pentru realizarea depunerii on-line a proiectelor gestionate de ANZM, prin intermediul sistemului informatic gestionat de AFIR. Acordul încheiat cu ANZM este valabil un an și se poate prelungi cu încă unul, dacă niciuna dintre părți nu solicită încetarea acestuia.

„Expertiza AFIR în domeniul dezvoltării de soluții informatice a atins un nivel ridicat de performanță în ultimii ani, iar experiența dobândită ne permite să acționăm și ca dezvoltatori de soluții tehnice pentru a sprijini instituțiile partenere în eficientizarea actului administrativ. Este în mare parte meritul colectivului IT de la nivelul Agenției, cărora le mulțumesc pentru implicare. Ne onorează faptul că am putut oferi cunoștințele noastre în vederea implementării și dezvoltării procesului de accesare a fondurilor oferite de către ANZM”, a precizat George CHIRIȚĂ, Directorul general al AFIR.

AFIR va sprijini în continuare dezvoltarea sistemului informatic al ANZM prin realizarea unui sistem funcțional integrat de date, a unui sistem de monitorizare a proiectelor finanțate de ANZM. De asemenea, având la bază experiența AFIR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dorește implementarea la nivelul ANZM a modelului Business Process Management (BPM) care reprezintă practica proiectării, executării, monitorizării și optimizării proceselor de afaceri.

Părțile semnatare ale acestui acord vor organiza evenimente de informare atât în format on-line (videoconferințe), precum și în format fizic (întâlniri și workshop-uri tehnice) și alte acțiuni specifice pentru a facilita schimbul de experiență și de bune practici.

 

 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR

( 004 031 860 27 24  * birou.presa@afir.info