Biroul apostilă – program

Programul Biroului apostilă din cadrul Instituției Prefectului Județul Vrancea

 

 

 

Primire acte: Luni- Vineri între orele 9,00- 11,00

Eliberări acte apostilate: Luni- Vineri între orele 13,00- 14,00

Biroul apostilă din cadrul Instituției Prefectului Județul Vrancea este situat  in Focșani  str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 , et. 2 , cam. 201.

Tel: 0237/220004 sau 0237/234000 int. 29044

e-mail: apostila@prefecturavrancea.ro