OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE – Autorități publice – OCTOMBRIE 2023

 

Ø Apel lansat: 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale cu eficiență energetică îmbunătățită prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 2.1.B – Eficiență Energetică – Clădiri publice reabilitate energetic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 4.1 – Drumuri județene prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 7.1 – Asistență tehnică prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale cu eficiență energetică îmbunătățită prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 2.1.B – Eficiență Energetică – Clădiri publice reabilitate energetic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 4.1 – Drumuri județene prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Apel lansat: 7.1 – Asistență tehnică prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Ø Programul Rabla Clasic 2023 actualizat

Ø Programul Rabla Plus 2023 actualizat

Ø Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2

Ø Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 2

Ø Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 3

Ø Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 – 2.3.1

Ø Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații

Ø Comunități de seniori

Ø Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

Ø Ține pasul

Ø Stagii de practică pentru elevi

Ø Stagii studenți

Ø Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban

Ø Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Ø Programul național de investiții, de interes și de utilitate publică „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență

 

Ø Programul național de construcții de interes public sau social

Ø Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – Ordinul 281

 

 

SURSE DE FINANȚARE PRIN P.N.R.R.

 

 • Crearea de păduri urbane
 • Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 • Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 • Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 • Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 • Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)
 • Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității
 • Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 • Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie

 

 

Apel lansat: 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale cu eficiență energetică îmbunătățită prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

 

Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+CN): 31.711.767 Euro, din care 26.955.000 Euro FEDR, proiectele fiind implementate doar în localitățile din mediul urban.

Alocarea indicativă vizează localitățile urbane din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea, alocarea la nivelul fiecărui județ fiind de 6.342.353,40 euro (FEDR+CN), din care 5.391.000 euro reprezintă fonduri FEDR și 951.353,40 euro reprezintă contribuția națională.

Apelul se adresează solicitanţilor eligibili din regiunea de dezvoltare Sud-Est, mai puţin arealul ITI Delta Dunării.

Solicitanți eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, în baza unui contract cu asociațiile de proprietari din cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Est.

Activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, respectiv:

 1. a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:
 • reabilitarea termică a elementelor de construcție,
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură),
 • reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat,
 • audit energetic ex-ante/post intervenție.
 1. b) Măsuri auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice:
 • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de constructie;
 • activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice (ex. înlocuire/ modernizare lift, realizare lucrări de branşare /rebranşare a blocului/locuinţei la sistemul centralizat de producere şi furnizare a agentului termic etc);
 • orice alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului şi/sau care includ lucrări de interventie aferente investiţiei de baza (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare si selecție si lista cheltuielilor eligibile si neeligibile si poate fi consultat la:

Ghid 2.1.A Eficiența Energetică – Clădiri rezidenţiale, 28.07.2023

Ghid 2.1.A Eficiența Energetică – Clădiri rezidenţiale, Corrigendum 1, 23.08.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.

 

2.1.B – Eficiență Energetică – Clădiri publice reabilitate energetic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

 

Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri,

Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea B – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Alocarea totală a apelului de proiecte este de 80.000.000 euro, din care 68.000.000 euro reprezintă contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională și 12.000.000 euro reprezintă contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului), din care:

 • alocarea indicativă pentru fiecare din judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați si Vrancea este de 15.150.595 euro (FEDR+BS)din care 12.878.005,75 euro FEDR si 2.272.589,25 euro contribuția națională;
 • alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte din arealul ITI Delta Dunării) este de 4.247.025 eurodin care 3.609.971,25 euro reprezintă contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională și 637.053,75 euro reprezintă contribuția națională.

Solicitanți eligibili sunt:

 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor Legale;
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Tipurile de activități/acțiuni previzionate pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

 • reabilitarea termică a elementelor de construcție;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
 • sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
 • reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investiție auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii);
 • audit energetic ex-ante/post intervenție.

Acțiuni auxiliare:

 • măsuri de consolidare antiseismică/reabilitare a elementelor de construcție;
 • activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
 • orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

Ghid 2.1.B Eficiența Energetică – Clădiri publice, 28.07.2023

Ghid 2.1.B Eficiența Energetică – Clădiri publice, Corrigendum 1, 23.08.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.

 

Apel lansat: 4.1 – Drumuri județene

prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Prioritatea 4 – O regiune accesibilă

Acțiunea 4.1 – Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Alocarea financiară disponibilă este de 178.391.287 euro, din care 151.632.594 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 26.758.693 euro reprezintă contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Solicitanți eligibili:

 1. Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ
 2. Parteneriatelor dintre:
 • UAT Județ(e) și Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e) și dintre mai multe UAT-uri județ, după caz.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

–  Modernizarea si reabilitarea drumurilor județene (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – cresterea siguranței rutiere, portanței etc) care asigură conectivitatea, directă sau indirecta cu reteaua TEN-T (legătura directă presupune ca drumuri judetene/trasee compuse din mai multe drumuri județene au conectivitate directă, iar cea indirectă presupune ca legătura cu rețeaua TEN-T se realizează prin intermediul unui drum național.

Activitățile care se pot realiza prin proiect sunt următoarele:

  • construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, pasarelelor pietonale, a pasajelor rutiere, poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public, precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul drumului județean ;
  • construirea lucrărilor noi de artă ca parte a drumului județean, în funcție de soluțiile tehnice propuse;
  • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic /măsuri pentru creșterea siguranței rutiere precum:
   • măsuri de siguranță pasivă (atenuatori de impact si parapete de ghidare);
   • semnalizarea acustică și vizuală a sectoarelor de drum periculoase și obstacolelor prin utilizarea energiei verzi (benzi rezonatoare, limitatoare de viteză etc.);
   • construirea de pasaje denivelate;
   • construirea/amenajarea de sensuri giratorii;
  • măsuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutieră pentru pietoni si bicicliști etc;
  • realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsuri climatice (în special, activitățti de plantare a unor aliniamente de arbori și arbuști, în exteriorul amprizei drumului;
  • măsuri de reducere a impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale;
  • construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea de pasaje/ noduri rutiere pentru a asigura conectivitatea la reteaua TEN-T; Construirea de pasaje/ noduri rutiere este eligibila doar pentru asigurarea conectivitatii directe a drumurilor judetene, la reteaua TEN-T;
  • construirea/ modernizarea stațiilor de transport public aflate pe traseul drumului județean, iar în localitățile deservite de acesta, realizarea unor activități care vizează îmbunătățirea conexiunilor modale (asigurarea unui acces facil către gările feroviare, fluviale etc.)

 

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile și poate fi consultat:

Ghid 4.1 Drumuri Judetene – 28.07.2023

Apelul de proiecte este tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.

 

 

Apel lansat: 7.1 – Asistență tehnică

prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Alocarea apelului de proiecte PRSE/7/1/2023 (FEDR+BS)  este de 10.000.000 Euro, din care 8.500.000 euro alocare FEDR și 1.500.000 euro alocare din Bugetul de stat.

Solicitantul eligibil este Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, urmatoarele actiuni fiind finanțate:

 • Asigurarea funcționării sistemului de management și control pentru implementarea și monitorizarea eficientă a PR SE 2012-2027;
 • Întărirea capacității administrative a AM, beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti, implementa proiecte și a asigura pregătirea perioadei de programare 2021-2027, inclusiv prin asigurarea instruirii corespunzătoare a acestora;
 • Asigurarea evaluării programului și elaborarea de studii, analize, rapoarte, strategii relevante pentru o bună implementare a programului;
 • Asigurarea transparenței și promovării PR SE 2021-2027.

Instrucțiunile au ca obiectiv stabilirea tuturor condițiilor aferente accesării și utilizării fondurilor europene aferente asistenței tehnice disponibile prin PR SE 2021-2027 și pot fi consultate la adresa https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-7/apeluri-lansate

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv cu depunere continuă a cererilor de finanțare. Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+.

Instrucțiuni de finanțare pentru apel Asistență tehnică – 22.08.2023

 

Programul Rabla Clasic 2023 actualizat

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectivul programului: Stimulare a înnoirii Parcului auto național.

Beneficiari eligibili: PF, PJ, Unități Administrativ Teritoriale, Instituții publice.

Activități eligibile: Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili.

Valoarea grantului:

Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km· în sistem WLTP;
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC;
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid;
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 • 7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:
 • 500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 30 noiembrie 2023

 

Programul Rabla Plus 2023 actualizat

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectivul programului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Beneficiari eligibili: PF, PJ, Unități Administrativ Teritoriale, Instituții publice.

Activități eligibile: Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului: 

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat;

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus.

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat. Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Termen limită: 30 noiembrie 2023.

 

Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2

 

Finanțator: Fondul de ajutor european

Program de finanțare: Programul Operațional Capital Uman

Obiectivul programului:

Obiectivul tematic 09 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.IV: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală și servicii sociale de interes general

Axa Prioritară 9 – CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Obiectivul Specific 9.1 CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Rezultatul așteptat: Rezultatul așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte este: Continuarea decontării, pe bază de cost unitar, a anumitor cheltuieli legate de migrația generată de agresiunea militară în Ucraina.

Beneficiari eligibili: Cetăţenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova, excluzând persoanele pentru care au fost decontate cheltuieli în cadrul proiectului Solidari pentru Ucraina, finanţat prin apelul Sprijin pentru cetăţenii ucraineni, străinii s au apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Activități eligibile: – Activitatea 1 (relevantă si obligatorie): măsuri de sprijin pentru persoanele prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare. Realizare documentație depunere

Bugetul alocat proiectului non-competitiv: Bugetul prezentului apelului este de 473.709.142,59 euro (contribuţia UE + contribuţia naţională), respectiv 2.351.397.441,97 lei la cursul euro din luna iulie 2023 ( 1 euro = 4,9638 lei) din care contribuţia UE este de 400.000.000 euro respectiv 1.985.520.000,00 lei la cursul euro din luna iulie 2023 (corespunzând unei contribuţii UE de 84,44%), iar contribuţia naţională este de 73.709.142,59 euro respectiv 365.877.441,97 lei la cursul euro din luna iulie 2023 (corespunzând unei contribuţii naţionale de 15,56%).

Termen limită: 31.12.2023

 

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 2

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României Program de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Prioritatea 2, Acțiunea 2.2.1, Măsura 2

Obiectivul programului: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Beneficiari eligibili: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Parteneri eligibili: Autorități publice și instituții publice

Activități eligibile:

 1. Activități premergătoare depunerii proiectului – Realizare documentație depunere proiect.
 2. Activități în implementare

-achiziționare echipamente TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului

-achiziționare și/sau dezvoltare programe informatice/soluții/aplicații software/licențelor necesare implementării proiectului.

-dezvoltarea, implementarea soluții software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune ( daca e cazul);

-achiziționare servicii de instalare, configurare, testare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware cât și pentru cele software ;

-informare și publicitate activități specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;

-management de proiect, coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul, participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene instruirii personalului care va utiliza produsele/serviciile implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;

-achiziții servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale). -auditarea tehnică, inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;

-activități de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Forma de sprijin: Grant

Bugetul total alocat: 33.355.882 euro (FEDR+BS) din care 25.000.000 euro FEDR, respectiv 164.471.182,97 lei (FEDR+BS)

Rata de cofinanțare: FEDR : 85% BUGET DE STAT: 15%

Termen limită: 30.09.2024 ora 23:59

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 3

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Prioritatea 2, Acțiunea 2.2.1, Măsura 3

Obiectivul programului: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al auto rităților publice

Activitatea de bază: constă în dezvoltările suplimentare necesare platformei naționale de date publice (data.gov.ro) pentru implementarea cerințelor Directivei PSI prin adăugarea de noi funcționalități etc.

Beneficiari eligibili: Autorități/Instituții publice centrale

Parteneri eligibili: Autorități publice /Instituții publice

Activități eligibile:

 1. Activități premergătoare depunerii proiectului realizare documentație depunere proiect.
 2. Activități în implementare

-achiziționare echipamente TIC și a alte dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;

-achiziționare și/sau dezvoltare programe informatice/soluțiilor/aplicații software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;

-achiziționare servicii de instalare, configurare, testare, integrare punere în funcțiune;

-informare și publicitate : derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului,

-management de proiect, coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul, participarea la evenimente și instruiri ale CE;

-instruirea personalului care va utiliza produsele/serviciile implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanța;

-achiziție servicii de auditare intermediară/finală, financiară și tehnică, inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;

-accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Forma de sprijin: Grant

Bugetul alocat apelului de proiecte : 26.684.706 euro (FEDR+BS) din care 20.000.000 euro FEDR, respectiv 131,576,948.34 lei (FEDR+BS)

Rata de cofinanțare: FEDR: 85% BUGET DE STAT: 15%

Termen limită: 31.12.2029

 

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 – 2.3.1

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Prioritatea 2, Acțiunea 2.3.1

Obiectivul programului: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al auto rităților publice

Activitatea de bază: constă în furnizarea de servicii de analiză și procese de afaceri pentru dezvoltarea de aplicații digitale aferente serviciilor publice noi/ îmbunătățite semnificativ în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor

Beneficiari eligibili: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Parteneri eligibili: Autorități/Instituții publice – instituții, entități cu care ADR va încheia acorduri de parteneriat Activități eligibile:

 1. Activități premergătoare depunerii proiectului
 2. Identificare componente ale sistemelor instituțiilor publice care pot fi optimizate sau cele pentru care pot fi dezvoltate noi produse utilizând baza de date a Catalogului Național al Serviciilor Publice sau prin propunerile prezentate în cadrul Comitetului de guvernanță și reducere a birocrației, ADR va identifica componentele sistemelor instituțiilor publice care pot fi optimizate sau cele pentru care pot fi dezvoltate noi produse care încorporează tehnologii emergente și avansate;
 3. Realizare documentație depunere proiect. Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic vor avea încluse și componenta tehnică pentru nevoile identificate la activitatea 1.

B.Activități în implementare

 1. Selecție IMM-uri/organizații de cercetare cu expertiză tehnologică avansată. ADR va pregăti și lansa procedură/i de achiziție adresate sectorului privat/organizațiilor de cercetare pentru a dezvolta/îmbunătăți soluții/produse pentru instituțiile publice, conform celor identificate la activitatea 1 și documentate la activitatea 2;
 2. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC şi a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. ADR va efectua o achiziție publică pentru echipamentele necesare (de ex . infrastructura HPC) care sunt utile pentru dezvoltarea de noi servicii publice, inclusiv în prima etapă. Această infrastructură specială va fi amplasată într-o locație adecvată, care va deveni un reper de testare pentru noul serviciu public, care va fi de schis oricărei instituții publice interesate să profite de noile tehnologii și de know-how-ul ADR, inclusiv pentru câștigătorii licitației (IMMuri/organizații de cercetare cu expertiză tehnologică avansată) care vor utiliza infrastructura pentru a dezvolta/îmbunătăți soluțiile/produsele pentru instituțiile publice;
 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării programelor informatice/soluțiilor / aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare,testare, integrare (și cu infrastructuri, rețele și sisteme existente, după caz)și punere în funcțiune;
 5. Realizare și punere la maturitate a soluțiilor/produselor implementate. ADR va asigura stabilirea și punerea la maturitate a soluțiilor/produselor implementate în sensul ușurinței de replicare la alte instituții publice și va explora implementarea soluțiilor replicate pentru alte instituții;
 6. Activități de informare și publicitate : derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului; 9. Activități de management de proiect coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derulare a activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc., după caz), participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene;
 7. Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
 8. Achiziție servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;
 9. Accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Forma de sprijin: Grant Bugetul alocat apelului de proiecte : 60.000.000 euro (FEDR +BS) din care 45.000.000 euro FEDR, respectiv 221.886.000 lei (FEDR+BS)

Rata de cofinanțare: FEDR: 85% BUGET DE STAT: 15%

Termen limită: 31.12.2029

 

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare 2021 -2027.

Obiectivul programului: Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+).

Beneficiari eligibili: Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național inclusiv structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie.

Partenerii eligibili:

 • confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național;
 • structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie;
 • federații sindicale/sindicate reprezentative la nivel sectorial sau federații sindicale/sindicate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație sindicală reprezentativa la nivel național;
 • federații patronale/patronate reprezentative la nivel sectorial sau federații patronale/patronate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație patronală reprezentativa la nivel național.

Activități eligibile:

 • realizarea analizei de nevoi și elaborarea cererii de finanțare;
 • dezvoltarea centrelor de cercetare la nivelul partenerilor sociali și realizarea de analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național, sectorial în legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective etc. (activitate obligatorie);
 • dezvoltarea centrelor de servicii/resurse la nivelul partenerilor sociali și furnizarea de servicii și asigurarea de resurse pentru membrii (activitate obligatorie);
 • derularea de programe de formare pentru partenerii sociali în vederea cereșterii calității reprezentării de către partenerii sociali (activitate obligatorie) ;
 • alte măsuri de sprijin în vederea modernizării și îmbunătățirii dialogului social și a negocierilor colective pentru piața muncii (activitate relevantă).

Bugetul total: 56.000.000 euro.

Termen limită: 10 noiembrie 2023, ora 16:00.

 

Comunități de seniori

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului: Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Beneficiari eligibili:

 • proiecte de tip A și B: Furnizori de servicii sociale acreditați în parteneriat cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul
 • proiecte de tip C: Furnizori de servicii sociale acreditați, în parteneriat sau nu, cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul

Activități eligibile:

 • proiecte de tip A pentru activitățile A1 și A4
 • proiecte de tip B pentru activitățile A2 și A4
 • proiecte de tip C pentru activitățile A3 și A4
 • activitatea 1. Construcția de locuințe sociale (activitate relevantă proiecte tip A)
 • activitatea 2. Reabilitarea, modernizarea de locuințe sociale (activitate relevantă proiecte tip B)
 • activitatea 3. Construcție centre de zi pentru persoane vârstnice (activitate relevantă proiecte tip C)
 • activitatea 4. Furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu (activitate relevantă și obligatorie pentru toate tipurile de proiecte)

Valoarea grantului: Variabilă, o alocare de 1.428.024 euro din acest apel este dedicată teritoriului ITI Moții, Țara de Piatră – Zone de munte

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 11 decembrie 2023, ora 16:00

 

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare 2021 -2027

Obiectivul programului: Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+) Beneficiari eligibili:

 • federații sindicale, cu personalitate juridică proprie, reprezentative la nivel sectorial sau afiliate la o confederație sindicală reprezentativă la nivel național
 • federații patronale/organizații patronale/patronat cu personalitate juridică proprie, reprezentative la nivel de sector sau afiliate la o confederație patronală reprezentativă la nivel național
 • organizații sindicale afiliate la o federația sindicală reprezentativă la nivel sectorial
 • organizații patronale afiliate la o federație patronală reprezentativă la nivel sectorial

Parteneri eligibili:

 • federații sindicale și patronale, cu personalitate juridică proprie
 • organizații sindicale și organizații patronale, cu personalitate juridică proprie
 • structuri teritoriale ale federațiilor sindicale și patronale, cu personalitate juridică proprie
 • Autorități publice centrale/locale, partener de dialog social pentru organizațiile sindicale din sectorul public.

Activități eligibile:

 • realizarea analizei de nevoi și elaborarea cererii de finanțare
 • acțiuni care vizează digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali
 • sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social sectorial
 • acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării
 • organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței dialogului social sectorial, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial sau regional
 • acțiuni inovative pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale la negocierile colective sectoriale și la consolidarea dialogului social sectorial, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici

Valoarea grantului: Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 2 noiembrie 2023, ora 16:00

 

 

Ține pasul

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P 09

Obiectivul programului: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

Solicitanți eligibili:

 • furnizori de FPC publici și privați, autorizați
 • furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați

Parteneri eligibili:

 • furnizori de FPC publici și privați, autorizați
 • furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați

Activități eligibile:

 • campanii de conștientizare a angajaților și angajatorilor privind importanța participării la FPC
 • consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu dezvoltarea carierei și apariției de noi competențe pe piața muncii
 • programe de formare profesională pentru angajați, inclusiv pe poziții de management
 • acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de transfer de bune practici

Valoarea grantului: Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 27 noiembrie 2023, ora 16:00

 

Stagii de practică pentru elevi

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P08

Obiectivul programului: Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Solicitanți eligibili:

 • instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04)
 • structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • parteneri de practică publici sau privați:
 • angajatori și asociații profesionale
 • camere de comerț și industrie
 • organizații sindicale și patronale, precum și ONG-uri (asociații și fundații)
 • instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale

Activități eligibile:

 • acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie)
 • dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă)

Valoarea grantului: Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 27 noiembrie 2023, ora 16:00

 

Stagii studenți – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P07

Obiectivul programului: creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Solicitanți eligibili:

 • instituţii de învăţământ superior publice sau private, acreditate
 • angajatori publici sau privați

Activități eligibile:

 • implementarea de programe de formare/educaționale pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, în vederea adaptării competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie și pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică
 • dezvoltarea și sprijinirea parteneriatelor sustenabile dintre instituțiile de învăţământ superior și potențialii angajatori care să faciliteze inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship, programe de învățare la locul de muncă (inclusiv prin finanțarea mobilităților), sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale (workshopuri, sesiuni de coaching etc.) în vederea corelării sistemului de învățământ superior cu nevoile pieței muncii
 • susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea anticipării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale (ex.: AI, digitalizare, big data, competențe verzi etc.) (activitate relevantă)

Valoarea grantului: Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 27 noiembrie 2023, ora 16:00

 

 

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

în mediul urban

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili: Administratori ai schemei de antreprenoriat, în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 • furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG uri
 • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 • selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 • derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă și obligatorie)
 • alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 • selectarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie)
 • furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
 • asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
 • monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie) Valoarea grantului:
 • maxim 100.000 euro/întreprindere per întreprindere socială nou creată
 • persoana din grupul țintă asigură o cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea sprijinului

Contribuția beneficiarului:

 • 0% – administratorii schemei de antreprenoriat
 • minimum 10% – persoana din grupul țintă care înființează întreprinderea socială

Termen limită: 13 noiembrie 2023, ora 16:00

 

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

în mediul rural

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili: Administratori ai schemei de antreprenoriat “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, respectiv:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • furnizori de formare profesională autorizaţi publici/privaţi, furnizori acreditați publici/privați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
 • autorități publice centrale/locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate.

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • informarea publicului despre acțiunile proiectului (activitate conexă);
 • selectarea grupului țintă participant la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă);
 • derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă și obligatorie);
 • sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale (activitate relevantă);
 • selectarea planurilor de afaceri finanțabile în proiect (activitate relevantă și obligatorie);
 • furnizarea,de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie);
 • înființarea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie).

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
 • monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului: maximum 100.000 euro/întreprindere socială nou creată

Contribuția beneficiarului:

 • 0% – administratorii schemei de antreprenoriat
 • minimum 10% – persoana din grupul țintă care înființează întreprinderea socială

Termen limită: 13 noiembrie 2023, ora 16:00

 

Programul național de investiții, de interes și de utilitate

publică „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență

 

Finanțator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Obiectivul programului: Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, asigurarea funcționalității conform cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

Beneficiari eligibili: Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele municipiului București, instituțiile și unitățile de învățământ care funcționează în subordinea sau în coordonarea acestora.

Activități eligibile: Intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv demolare parțială, după caz, la clădirile cu activitatea didactică și educațională unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la celelalte componente ale bazei materiale ale acestora, prevăzute la art. 112 alin. (2), (3) și (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită:   –

 

 

 

 

Programul național de construcții de interes public sau social

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Construire/ reabilitare/ modernizare/ dotare/ extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Solicitanți eligibili: autorități publice locale și centrale, alte instituții publice și instituții de interes public și P.J. recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv P.F. și P.J. în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”

Activități eligibile: Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

1.Subprogramul ”Săli de sport”

2.Subprogramul ”Bazine de înot”

3.Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”

6.Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.Subprogramul ”Unități sanitare”

8.Subprogramul ”Săli de cinema”

9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

 1. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului: – ;

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Depunere continuă

 

Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției

de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – Ordinul 281

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: P.O.I.M. 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectiv Specific 11.2

Obiectivul programului: Vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile

Beneficiari eligibili: Unitățile Administrativ Teritoriale

Activități eligibile:

 • realizareacapacităţilor de producere energie electrică şi / sau  termică din ser cu excepția biomasei pentru comercializare
 • realizareade capacități de producție a energiei vizează crearea de instalații noi de producție, acolo unde nu au existat până în prezent

Valoarea grantului: Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 70%

Termen limită: 31 decembrie 2023          

Surse de Finanțare prin P.N.R.R.

 

Crearea de păduri urbane

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 2, Investiția I1, Subinvestiția I.1.C.

Obiectivul programului: Acordarea unei finanțări în favoarea unităților administrativ-teritoriale de tip urban (orașe, municipii) și altor instituții publice pentru înființarea unor păduri urbane noi pe terenurile ce le dețin

Solicitanți eligibili:

UAT respectiv: municipii reședință de județ, municipiul București,  alte municipii, orașe, județe , Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București,  Instituțiile de învățământ publice,  Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior

Activități eligibile:  înființarea de păduri urbane, ce pot îmbogăți spațiile verzi actuale, insuficiente ca suprafață și diversitate,  care se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în “plămâni verzi”, ce vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice

Valoarea grantului: Maximum 9,5 EUR/mp, echivalentul a 47.156 lei/mp, fără TVA Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 30 aprilie 2024, ora 23:59

 

Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități

moderne de producere a materialului forestier de reproducere

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.A

Obiectivul programului: Dezvoltarea capacităților de producție de material reproducător (specii de arbori și arbuști) adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente cu implicarea a Romsilva și a sectorului privat, în contextul în care Strategia Națională Forestieră 2020–2030 își propune descurajarea creării de pepiniere comerciale pentru monoculturi cu ciclu scurt de rotație/producție

Solicitanții eligibili: Deținători publici sau privață de pădure, autorizați pentru producerea de material forestier de reproducere, producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa

Activități eligibile: înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere

Valoarea grantului: 200.000 – 2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 29 februarie 2024, sau până la epuizarea bugetului alocat

 

Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.B

Obiectivul programului: Îmbunătățirea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin producerea și utilizarea unor puieți forestieri, în asortimentul de specii și ecotipuri adaptate la condițiile climatice viitoare modelate pentru România, care este în conformitate cu Strategia națională forestieră Beneficiari eligibili: Orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR)

Activități eligibile: Înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%, fără TVA

Termen limită: 29 februarie 2024, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat

 

Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului: Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMM-urilor

Solicitanți eligibili:

 • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

 • Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/competențe/aptitudini/recalificarea angajaților IMM în contextul transformării digitale
 • Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesională
 • Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului: Maximum 17.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 29 decembrie 2023, ora 17:00

 

 

 

Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului: Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor din fondul forestier național afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili: Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

 • Deținători publici de teren de împădurit:
 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora
 • Deținători privați de teren de împădurit:
 • F., P.F.A., Î.I., Î.F., S.C., asociațiile și fundațiile
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile: Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 23 ianuarie 2026, ora 23:59

 

 

 

 

 

 

Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri

 – Păduri și protecția biodiversității

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului: Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:  Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

 • Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:
  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
  • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora
 • Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:
 • persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale (pentru domeniul privat deținut de acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 23 ianuarie 2026

 

Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite

la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

Obiectivul programului: Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

Solicitanți eligibili: Persoane fizice

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială
 • cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale – max. 1.450 EUR brut lunar

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale – 1.650 EUR brut lunar

Valoarea grantului:

 • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
 • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut timp de 2 ani

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

                                                                                          

 

 

   Sursa:       www.regiosudest.ro

www.adrcentru.ro