OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE – Autorități publice – MAI 2023

 

 1. Sprijin pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de unitățile administrativ-teritoriale – NOU!
 2. Programului Inițiativa Urbană Europeană – (IUE) – NOU!
 3. Programul Lumea prin Culoare și Sunet – NOU!
 4. AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023NOU!
 5. Sprijin pregătitor – NOU!
 6. Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
 7. Programul Rabla Clasic 2023
 8. Programul Rabla Plus 2023
 9. Programul Interreg Europe
 10. Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență
 11. Programul Erasmus+ 2023
 12. Programul național de construcții de interes public sau social
 13. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – ORDINUL 281

 

APELURI NELANSATE

 1. Comunități de seniori – Apel nelansat – NOU!
 2. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – Apel nelansat – NOU!
 3. Ține pasul – Apel nelansat – NOU!
 4. Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat – NOU!
 5. Stagii studenți – Apel nelansat – NOU!
 6. Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Apel nelansat – NOU!
 7. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Apel nelansat – NOU!
 8. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Apel nelansat – NOU!
 9. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Apel nelansat – NOU!
 10. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii – Apel nelansat
 11. O regiune educată – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Apel nelansat
 12. O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat
 13. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Apel nelansat
 14. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Apel nelansat
 15. O regiune accesibilă – Apel nelansat
 16. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

1.Sprijin pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene

derulate de unitățile administrativ-teritoriale – NOU!

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea unităților administrativ-teritoriale cu dificultăți în continuarea proiectelor, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale

Beneficiari eligibili: Unități Administrativ Teritoriale

Activități eligibile:

 • Unitățile administrativ-teritoriale pot solicita în 2023 împrumuturi în condiții favorabile de la Trezoreria statului până la suma de 1 miliard de lei, pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor
 • Dobânda aferentă împrumuturilor este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, astfel 1 punct procentual pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv, respectiv 1,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral

Valoarea grantului: Municipiile reședință de județ vor putea contracta cel mult 7.500.000 lei

Celelalte municipii  – 4.000.000 lei

Orașele  – 2.000.000 lei

Comunele  – 1.500.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 1 august 2023

 

2.Programului Inițiativa Urbană Europeană (IUE) – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Stimularea inovației și îmbunătățirea calității investiţiilor în zonele urbane

Beneficiari eligibili: Unități Administrativ-Teritoriale

Activități eligibile: Acțiuni inovatoare urbane, proiecte care promovează orașele verzi, turismul durabil și dezvoltarea competențelor și abilităților

Valoarea grantului: Buget total: 120.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 29 Mai 2023, 17 noiembrie 2023

 

 

 

 

 

3.Programul Lumea prin Culoare și Sunet – NOU!

 

Finanțator: Fundația Orange

Obiectivul programului: Sprijin pentru persoanele cu deficiențe de vedere/auz într-o societate ce oferă oportunități pentru a-și atinge potențialul și a avea o viață autonomă

Beneficiari eligibili: Organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), Instituții educaționale, Instituții culturale

Activități eligibile:

-proiecte în domeniul: educației și angajabilității, accesibilității și mobilității în spații publice, culturii și participării la viața comunității

-proiectele cu impact și rezultate clare, cu o componentă digitală, inițiativele sustenabile și care propun soluții inovatoare de incluziune, care au acoperire naţională sau cu un număr cât mai mare de beneficiari.

Valoarea grantului:

 • Maximum 485.000 RON,  exclusiv pentru proiecte propuse în parteneriat
 • Maximum 125.000 RON pentru proiecte depuse de o singură entitate

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 26 mai 2023, ora 17.00

 

4.AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 – NOU!

 

Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivul programului: Sprijinirea proiectelor editoriale

Beneficiari eligibili: edituri şi redacții de publicații culturale, persoane juridice de drept privat/ de drept public care desfăşoară activități editoriale (Instituții publice ce au proiecte editoriale)

Activități eligibile:

Carte

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație

Reviste și publicații culturale

 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural

Poezie

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii

Valoarea grantului:       – Carte – Maximum 60.000 lei

– Reviste și publicații culturale – Maximum 40.000 lei

– Ediții de poezie – Maximum 35.000 lei

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 mai 2023, ora ora 24:00

5.Sprijin pregătitor – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului: Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat

Beneficiari eligibili: un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare / un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile sunt cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului: Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: 0,22 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31 mai 2023

 

6.Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

 

Finanțator: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Obiectivul programului: Plăți pentru angajamente de silvomediu

Beneficiari eligibili: Proprietari (inclusiv UAT) de păduri din fondul forestier național

Activități eligibile:

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (pachetul poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 9 iunie 2023

 

7.Programul Rabla Clasic 2023

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu 

Obiectivul programului: Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:       –Persoane fizice și Persoane juridice

UAT-uri și Instituții publice

Activități eligibile: Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului: Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 20 septembrie 2024

 

8.Programul Rabla Plus 2023

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili:       –Persoane fizice și Persoane juridice

UAT-uri și Instituții publice

Activități eligibile: Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54. 000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 20 septembrie 2024

 

9.Programul Interreg Europe

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională 

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice
 • Organisme de drept public

Activități eligibile:

 • Proiecte de cooperare interregională
 • Platforma de învățare a politicilor

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 2%

Termen limită: 9 iunie 2023

 

 

 

10.Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică,

 „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență

 

Finanțator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Obiectivul programului: Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, asigurarea funcționalității conform cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

Beneficiari eligibili: UAT, prin autoritățile administrației publice locale, inclusiv sectoarele municipiului București, instituțiile și unitățile de învățământ care funcționează în subordinea sau în coordonarea acestora.

Activități eligibile: Intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv demolare parțială, după caz, la clădirile cu activitatea didactică și educațională unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la celelalte componente ale bazei materiale ale acestora, prevăzute la art. 112 alin. (2), (3) și (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită:

 

11.Programul Erasmus+ 2023

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili: Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
  • Parteneriate de cooperare
  • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
  • Centre de excelență profesională
  • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
  • Alianțe pentru inovare
  • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
  • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
  • Evenimente sportive europene non-profit

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: februarie 2023–aprilie 2023
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023–octombrie 2023

 

12.Programul național de construcții de interes public sau social

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale
 • Autorități publice locale
 • Alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii
 • Alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”

Activități eligibile: Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

1.Subprogramul ”Săli de sport”

2.Subprogramul ”Bazine de înot”

3.Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”

6.Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.Subprogramul ”Unități sanitare”

8.Subprogramul ”Săli de cinema”

9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

 1. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Depunere continuă

 

13.Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale 

ORDINUL 281

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: P.O.I.M. 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectiv Specific 11.2

Obiectivul programului: Vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile

Beneficiari eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale

Activități eligibile:

 • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau  termică din SER cu excepția biomasei pentru comercializare
 • Realizarea de capacități de producție a energiei vizează crearea de instalații noi de producție, acolo unde nu au existat până în prezent

Valoarea grantului: Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 70%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

 

14.Comunități De Seniori – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului: Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Beneficiari eligibili: Furnizorii de servicii sociale publici și privați autorizați acreditați, în parteneriat cu autorități publice locale din localitățile în care se implementează proiectul

Activități eligibile:

 • Construcția de locuințe sociale noi
 • Reabilitarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative, reabilitare și adaptare a ambientului în locuințele personale/ individuale ale persoanelor vârstnice vulnerabile
 • Modernizarea/ reabilitarea centrelor de zi
 • Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu de tipul: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, preparare hrană, cumpărături, menaj și spălătorie, facilitare deplasare în afara casei și însoțire, administrarea și gestionarea bunurilor, acompaniere și socializare
 • Servicii complementare acordate integrat: îngrijire medicală, reabilitare/recuperare, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagocie, consiliere socială, juridică și de informare etc
 • Servicii de tip centre de zi pentru asistență și recuperare se vor asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcțională, activități terapeutice și ocupaționale, precum și consiliere psihologică, linie telefonică de urgență, asistență şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităților administrative şi gestiunea bunurilor etc.

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: Apel nelansat

 

15. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare 2021 -2027

Obiectivul programului: Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)

Beneficiari eligibili: Federații sindicale și patronale reprezentative și sindicate și patronate reprezentative și nereprezentative

Parteneri eligibili

 • Federații sindicale și patronale reprezentative și sindicate și patronate reprezentative și nereprezentative
 • Structuri teritoriale ale federațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel sectorial, cu personalitate juridică proprie
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați

Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare (activitate obligatorie)
 • Acțiuni care vizează digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali  (activitate obligatorie)
 • Sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social sectorial (activitate obligatorie)
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie)
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea  importanței dialogului social, a negocierilor colective și  a serviciilor pieței muncii. (activitate relevantă)
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale la negocierile colective și la consolidarea dialogului social național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici.(activitate relevantă)

Valoarea grantului: Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: Apel nelansat

 

16. Ține pasul – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P09

Obiectivul programului: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

Solicitanți eligibili: Furnizorii de formare profesională continuă autorizați, publici și privați și furnizorii de servicii de consiliere și orientare profesională autorizați

Activități eligibile:

 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța participării la FPC
 • Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru persoanele care ocupă funcții de management
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă)

Valoarea grantului: Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

17.Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P08

Obiectivul programului: Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Solicitanți eligibili:

 • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de Ministerul Educației
 • Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
 • Instituții de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4)

Activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă)

Valoarea grantului: Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

18.Stagii studenți – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P07

Obiectivul programului: Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Solicitanți eligibili:

 • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
 • Angajatori publici sau privați

Activități eligibile:

 • Implementarea de programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, inclusiv pentru adaptarea competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie și pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică (producția de energie regenerabilă și stimularea angajării tinerilor în sectoarele de producție de energie regenerabilă, reparații și întreținere a produselor
 • Dezvoltarea și sprijinirea parteneriatelor sustenabile dintre instituțiile de învăţământ superior și potențialii angajatori care să faciliteze inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship și sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale în vederea corelării sistemului de învățământ cu nevoile pieței muncii
 • Susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea identificării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale

Valoarea grantului: Între 201.000 și 1.400.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

19.Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială, Prioritatea P01

Obiectivul programului: Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală, modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Solicitanți eligibili: Grupurile de Acțiune Locală

Activități eligibile:

 • Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM)
 • Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
 • Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală

Valoarea grantului: 226.029 lei

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

 

20. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban

– Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 2. b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale şi organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri
 3. c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) si b) de mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activ. conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activ. conexă)
 • Derularea  programelor de formare antreprenorială  (activitate relevantă și obligatorie)
 • Alte activități de sprijin în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 • Selectarea planurilor de afaceri finanțabile în proiect (activitate relevantă și obligatorie)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activ. obligatorie)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor pentru implementarera planurilor de afaceri selectate în proiect (activ. obligatorie)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului: Zone de munte: 2.857.160,00 euro

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

21. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

– Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 2. b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri
 3. c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit a) și b) de mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activ. conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activ. conexă)
 • Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă și obligatorie)
 • Alte activități de sprijin în vederea înființării de întreprinderi sociale (activ. relevantă)
 • Selectarea planurilor de afaceri finanțabile prin proiect (activitate relevantă și obligatorie)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate prin proiect (activ. obligatorie)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului: Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000,00 euro/întreprindere, (minim 4 locuri de muncă nou create)       

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

22.Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027

Obiectivul programului: Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)

Solicitanți eligibili: Organizații nonguvernamentale cu sediul social în România, al căror obiect de activitate include servicii în domeniul pieței muncii

Parteneri eligibili

 • Consiliul Economic și Social
 • Instituții de studii și cercetări pe piața muncii, publice și private
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați

Activități eligibile:

 • Îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile  (activitate obligatorie);
 • Dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare (activitate obligatorie);
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie);
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea  importanței dialogului social și a serviciilor pieței muncii (activitate relevantă);
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului social național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici (activitate relevantă).

Valoarea grantului: Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: Apel nelansat

 

23. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

– infrastructura verde și albastră municipii – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:  PRIORITATEA 3, OS 2.7, Acțiunea 3.3

Obiectivul programului: Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea formelor de poluare

Beneficiari eligibili:

A.UAT –  municipii

B.Parteneriate, între municipiu și orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM) cu lider de parteneriat municipiu

Orașele/municipiile/comunele din zona funcțională urbană a municipiului/zona metropolitană a municipiului, cu care se încheie parteneriate pentru depunerea și implementarea în comun a proiectelor trebuie să fi făcut obligatoriu parte din zona de studiu comună a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană aferentă respectivului municipiu/municipiu reședință de județ

Activități eligibile:

Activități de tip A (IVA): cod de intervenție 079

 • Crearea și/sau extinderea coridoarelor verzi în zonele urbane care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane
 • Conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane
 • Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi

Activități de tip B: cod de intervenție 073

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane, transformarea și pregătirea pentru alte utilizări

Activități de tip C: cod de intervenție 074

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane, transformarea lor în absorbant natural de carbon

Activități de tip D (activități auxiliare):

În limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului aferenta capitolelor bugetare 1.2, 3.1, 4.1.1, activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații, inclusiv utilități și inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură ori soluții care contribuie la buna gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite

Activități de tip E (Creșterea capacității administrative a beneficiarilor):

 • Planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice locale
 • Animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate
 • Cooperare interregională și transnațională și integrarea în proiecte a unor bune practici identificate în alte regiuni europene care adaptate nevoilor locale pot contribui la atingerea obiectivelor asumate prin acest OS Atenție! Un proiect trebuie să includă activități de tip A, B sau C și complementar, poate include activități de tip D și/sau tip E

Valoarea grantului: Minimum 300.000 euro – valoarea maximă a unui proiect nu poate depăși alocarea predefinită

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Termen limită: Apel nelansat

 

24. O regiune educată – investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PRIORITATEA 6, OS 4.2, Acțiunea 6.1, Intervenția 6.1.1

Obiectivul programului: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Beneficiari eligibili:

 1. a) UAT din mediul rural și urban
 2. b) parteneriatele între categoriile enumerate la pct. a) cu:
 • unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată; apelul vizează numai unitățile de învățământ de stat

Liderul de proiect va fi reprezentat de UAT

Activități eligibile:

 • A. Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu cerințe speciale
 • B. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. (nu se aplică construcțiilor noi)
 • C. Activități de tip FSE+ pentru sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii

Exemple de acțiuni fără a se limita la acestea:

 • formarea personalului didactic și nedidactic pentru utilizarea corectă și eficientă a echipamentelor, instalațiilor, utilajelor achiziționate
 • cursuri de formare a personalului didactic pentru asigurarea/menținerea/îmbunătățirea ergonomiei spațiilor de învățare și recreere
 • formarea personalului didactic pentru adaptarea lecțiilor la nevoile copiilor, folosirea programelor adaptate și a metodelor de predare interactive
 • informare și conștientizare la nivelul comunității deservite referitoare la opțiunile de educație timpurie în cadrul UAT și la importanța și beneficiile participării la educație

Cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD care pot viza următoarele tipuri de acțiuni:

 • Creșterea accesului egal la educație și reducerea decalajului dintre rural și urban
 • Schimb de experiență privind integrarea copiilor cu CES
 • Abordarea diversității copiilor, îmbunătățirea accesului la educație de calitate și incluzivă pentru toți, inclusiv pentru grupurile dezavantajate
 • Abordarea decalajelor de gen în formarea educațională

Condiție de eligibilitate: trebuie să includă minim tipurile de intervenții prevăzute la literele a, b și c. Excepție: – proiectele care propun construcția de clădiri noi, care trebuie sa includă minim tipurile de intervenții prevăzute la literele a și c.

Valoarea grantului: Între 400.000 și 3.500.000 euro

Contribuția beneficiarului: 2%

Termen limită: Apel nelansat

 

25. O regiune cu turism sustenabil – conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PRIORITATEA 7, OS 4.6, Acțiunea 7.1, Intervenția 7.1.1

Obiectivul programului: Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Solicitanți eligibili:

 • UAT de bază, din mediul rural, respectiv UAT comună
 • UAT – județ  sau
 • Parteneriate între comună și/sau UAT la nivel județean , pe de o parte și unități de cult, cu personalitate juridică, din cadrul cultelor recunoscute în România, Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite, inclusiv filiale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute
 • Parteneriate între UAT comună și UAT județ.

UAT va deține calitatea de lider de parteneriat.

Activități eligibile:

 1. Intervenții vizând infrastructura
 2. A. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural:
 • Restaurarea, reabilitarea, consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu UNESCO și de clasă A
 • Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural.

Intervențiile pot viza, după caz, inclusiv dotarea cu mobilier urban, amenajarea spațiilor verzi în interiorul siturilor și pregătirea lor pentru evenimente culturale artistice și meșteșugărești. Intervențiile asupra elementelor in situri de patrimoniu cultural sunt eligibile doar dacă monumentul în sine a fost deja restaurat sau face obiectul prezentului proiect.

 1. B. Activități complementare/conexe investiției de bază pot include:
 • Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu vizat de investiție
 • Delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu, dacă este cazul
 • Reabilitarea căilor de acces (rutier) direct către obiectivele de patrimoniu sau către elementele din sit reabilitate (excepție D.J./D.N.), exclusiv pentru a asigura condiții de deplasare în siguranță pentru vehiculele de destinate transportului colectiv, fără creșterea capacității de transport / asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta
 • Amenajarea de parcări pentru autovehicule de transport colectiv
 • Amenajarea de standuri de biciclete
 • Construcție/reabilitare/modernizare clădiri conexe de tipul grupurilor sanitare și spațiilor tehnice, inclusiv utilitățile necesare pentru funcționalitatea acestora
 • Amenajarea/marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate
 1. Activități soft
 2. A. Activitățile privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială vor fi legate de infrastructura care face obiectul cererii de finanțare și pot include, fără a se limita la:
 • promovarea diversității culturale și facilitarea accesului la cultură
 • modele inovatoare de implicare a comunității sau inovare socială
 • integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile
 • implicarea participativă a comunității locale și a altor părți interesate relevante
 1. B Activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție – sunt obligatorii și vor include cel puțin reconstrucția digitală a obiectivului de patrimoniu. Complementar reconstrucției digitale a monumentului /sitului se pot realiza și alte activități de digitalizare:
 • Scanarea obiectivelor și utilizarea rezultatului pentru crearea unui tur virtual al sitului sau monumentului; scanarea unor documente/cărți vechi din zona respectivă și oferirea accesului specialiștilor/cercetătorilor la acestea
 • Crearea/utilizarea de aplicații pentru dispozitive mobile pentru vizitarea obiectivului/sitului în aer liber, sisteme pentru realizarea unui tur virtual
 • Sisteme de ghidaj al vizitării sitului (ghidaj al vizitatorilor prin coduri QR și audio ghiduri)

II.C Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului/sitului de patrimoniu vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse.

II.D Creșterea capacității administrative:

 • Consultanță în planificare/elaborare de planuri/strategii, care să identifice nevoile specifice și posibilitățile de valorificare a activelor de patrimoniu existente pentru îmbunătățirea vieții comunității, ca parte a proiectelor promovate și în corelare strategiile de dezvoltare locală și regională
 • Instruire/formare pentru animarea și conștientizarea populației privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural (de ex. campanii de conștientizare, întâlniri cu grupuri de actori locali, etc.)
 • Cooperare transfrontalieră și transnațională, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării

Proiectele vor include obligatoriu: activități vizând infrastructura, de tipul celor menționate la punctul I.A și, complementar acestora, activități soft de tipul celor menționate la punctele II.A, II.B și II.C

Se vor finanța cu prioritate obiectivele de patrimoniu UNESCO situate în mediul rural.

Valoarea grantului: Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 2%

Termen limită: Apel nelansat

26. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PRIORITATEA 3, Acțiunea B

Obiectivul programului: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice centrale, dar și locale
 • Instituții de învățământ superior de stat
 • Parteneriate între entitățile de mai sus

Activități eligibile:

 • Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic
 • Măsuri auxiliare/conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare
 • Acțiuni pentru întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte tip ”deep renovation” pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică

Valoarea grantului: Maximum 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: – Minimum 15% în cazul autorităților publice centrale

– Minimum 2% în cazul U.A.T. locale și instituțiilor publice locale

Termen limită: Apel nelansat

 

27. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:  PRIORITATEA 4, Apelul de proiecte 4.1

Obiectivul programului: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii
 • Parteneriate dintre U.A.T. municipiu, cu orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, respectiv infrastructuri pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de trasee pietonale, benzi dedicate transportului public, precum si introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare, inclusiv sisteme park & ride în zona de acces urbană
 • Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în vehicule ecologice (electrice) și infrastructura de transport aferentă
 • Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi
 • Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management trafic, semaforizare inteligenta, aplicații de mobilitate, etc.
 • Activități de promovare a mobilității urbane durabile în cadrul unor proiecte integrate

Valoarea grantului:

Pentru municipii reședință județ – Între 500.000 euro și 20.000.000 euro

Pentru municipii care nu sunt reședință de județ – Între 250.000 euro și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Termen limită: Apel nelansat

 

28.  O regiune accesibilă – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:  PRIORITATEA 5

Obiectivul programului: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere și creșterea gradului de siguranță rutieră

Beneficiari eligibili:

 1. Unitate administrativ-teritorială – județ
 2. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: județ – municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT Județ fiind liderul de parteneriat

Activități eligibile:

 • Activități de modernizare și reabilitare de drumuri județene precum şi aferente activităților privind construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv
 • Activități privind construirea/realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, în special în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată.
 • Alte activități specific destinate creșterii siguranței rutiere  și măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv aliniamente de arbori și arbuști plantați
 • Activități de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere și construirea pasarelelor pietonale
 • Activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public, activități pentru realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și realizarea de trasee pietonale și piste pentru bicicliști

Valoarea grantului: Între 10.000.000 și 499.600.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Termen limită: Apel nelansat

 

 

 

29. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3

Obiectivul programului: Facilitarea accesului spre ferme

Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora

Activități eligibile:

 • Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ

Valoarea grantului: Maximum 1.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: Minim 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.adrcentru.ro