OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE – Societăți comerciale – APRILIE 2023

 1. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor – NOU!
 2. Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor – NOU!
 3. Programul Rabla Clasic 2023 – NOU!
 4. Programul Rabla Plus 2023 – NOU!
 5. Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – NOU!
 6. Programul Interreg Europe – NOU!
 7. EIC Accelerator 2023 – NOU!
 8. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
 9. Schema de minimis pentru incoming
 10. Programul RO – CULTURA
 11. Programul Erasmus+ 2023
 12. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 13. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 14. Programul IMM PROD
 15. Programul RURAL INVEST
 16. Programul GARANT CONSTRUCT
 17. Programul INNOVATION
 18. Programul IMM INVEST ROMANIA
 19. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 20. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 21. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 22. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 23. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279
 24. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280
 25. Investiții tehnologice în IMM preformante – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ – Apel nelansat – NOU!
 26. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 27. AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ – Apel nelansat
 28. AGRICULTURA ECOLOGICĂ – Apel nelansat
 29. PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE – Apel nelansat
 30. Sprijin pregătitor – Apel nelansat
 31. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 32. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 33. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 34. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 35. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 36. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 37. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 38. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 39. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

 

01. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor

 privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor – NOU!

 

Finanțator: Fondul pentru mediu

Obiectivul programului: Sprijinirea operatorilor economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare investiţiilor

Beneficiari eligibili: Operatori economici autorizați să desfășoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz
 • 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 – colectarea deşeurilor periculoase 

Activități eligibile: Proiectare, studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și alte documentații tehnico-economice, plata arhitecților, a inginerilor, asistență tehnică

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

02.Servicii de silvomediu, servicii climatice

 și conservarea pădurilor – NOU!

 

Finanțator: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Obiectivul programului: Plăți pentru angajamente de silvomediu

Beneficiari eligibili: Proprietari (inclusiv UAT) de păduri din fondul forestier național

Activități eligibile:

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 9 iunie 2023

 

03.Programul Rabla Clasic 2023 – NOU!

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili: Persoane fizice, juridice, UAT-uri, Instituții publice

Activități eligibile: Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului: Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat < 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru 2 autovehicule uzate prima de casare ajunge la 10000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 20 septembrie 2024

04.Programul Rabla Plus 2023 – NOU!

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili: Persoane fizice, juridice, UAT-uri, Instituții publice

Activități eligibile: Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin un autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric care nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus.

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, și se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul < 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 20 septembrie 2024

 

05.Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – NOU!

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege

Beneficiari eligibili:

 1. a) persoanele fizice
 2. b) autoritățile administraţiei publice centrale
 3. c) instituţiile publice din subordinea autorităţilor administrației publice centrale
 4. d) titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată, pentru care se dorește obținerea finanțării
 5. e) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Activități eligibile:

 • achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate
 • montare echipamente și sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate

Valoarea grantului:

 • Maximum 5.000.000 lei pentru autoritățile administraţiei publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administraţiei publice centrale și titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată
 • Maximum 1.000.000 lei pentru UAT
 • Maximum 15.000 lei pentru persoanele fizice

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 25 aprilie 2023, ora 23.59

 

06.Programul Interreg Europe – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională

Beneficiari eligibili: Autoritățile publice, Organisme de drept public

Activități eligibile:

 • Proiecte de cooperare interregională
 • Platforma de învățare a politicilor

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 2%

Termen limită: 9 iunie 2023

 

07.EIC Accelerator 2023 – NOU!

 

Finanțator: Comisia Europeană, prin programul Orizont Europa

Specificații: EIC primește candidaturi de la inovatori din toate statele membre ale UE și din țările asociate la programul Orizont Europa. Sunt binevenite, în special, candidaturile din partea startup-urilor și a IMM-urilor cu femei CEO. Companiile selectate beneficiază de coaching, mentorat, acces la investitori și corporații etc.

Criterii de eligibilitate:

 • singură companie clasificată ca IMM și stabilită într-un stat membru/într-o țară asociată;
 • companie unică clasificată ca întreprindere mică cu capitalizare medie (până la 499 de angajați), dintr-un stat membru/țară asociată, dar propunerea poate fi doar în scopuri de extindere rapidă;
 • una sau mai multe persoane fizice (inclusiv antreprenori individuali) sau persoane juridice:
 • dintr-un stat membru/țară asociată care înființează un IMM/o întreprindere mică cu capitalizare medie, într-un stat membru sau într-o țară asociată până la momentul semnării contractului EIC Accelerator sau dacă se acordă doar capitalul propriu, cel mai târziu, când se convine asupra componentei de investiții;
 • intenționează să investească într-un IMM/într-o întreprindere mică cu capitalizare medie într-un stat membru/țară asociată și care poate depune o cerere în numele acelei întrepreinderi, cu condiția să existe un acord prealabil cu compania. Contractul va fi semnat numai cu firma beneficiară;
 • dintr-o țară terță neasociată care intenționează să înființeze un IMM (inclusiv start-up-uri)/să mute un IMM existent într-un stat membru/țară asociată. Compania trebuie să dovedească stabilirea efectivă într-un stat membru/țară asociată în momentul depunerii propunerii complete.

Beneficiari eligibili:

 • start-up-uri și IMM-uri (inclusiv spin-outs);
 • persoane fizice (care intenționează să lanseze un start-up/IMM);
 • întreprinderi mici cu capitalizare medie (mai puțin de 499 de angajați).

Sunt binevenite, în special, cererile start-up-urilor și IMM-urilor ce au femei drept director general.

Valoarea grantului:

Bugetul total indicativ:1135,7 milioane euro, din care 409,3 milioane euro Next Generation EU

 • 611,7 milioane euro pentru Accelerator Open;
 • 523,5 milioane euro pentru Accelerator Challenges.

Contribuția beneficiarului:

 • grant pentru dezvoltarea tehnologiei – până la 2,5 milioane euro;
 • investiții pentru extindere și alte activități – de la 0,5 milioane de euro până la 15 milioane euro.

Termen limită:

 • 7 iunie 2023;
 • 4 octombrie 2023.

 

08.Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijină activitatea românilor de pretutindeni şi acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat..

 • Educație – păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generaţii, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate;
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării;
 • Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul acestora;
 • Mass-media – păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare;
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Beneficiari eligibili:

 • Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni;
 • P.F.A. sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate

Activități eligibile:

 • editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
 • realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
 • sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
 • dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
 • organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
 • organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
 • organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
 • înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
 • efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
 • colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor/proiectelor/acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
 • finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
 • transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
 • asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 • acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
 • donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
 • acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni cu rezultate deosebite sau realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
 • cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
 • funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării / sediilor.

În cadrul sesiunii de finanțare 2023, un solicitant poate depune cel mult trei proiecte, cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite.

Valoarea grantului:

Educație și Spiritualitate și tradiție este de 2.000.000 lei pe proiect;

Cultură, Societatea civilă și Mass-media este de 500.000 lei pe proiect.

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Cererile de finanţare se depun până pe 28 aprilie 2023.

 

09. Schema de minimis pentru incoming

 

Finanțator:  Guvernul României

Obiectivul programului: Atragerea unui număr cât mai mare de turiști de peste hotare

Beneficiari eligibili: Operatorii economici

Activități eligibile:

 • 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziționat și plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenție organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puțin 4 nopți de cazare în România
 • Suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte, peste cele 4, în cadrul aceluiași sejur / circuit turistic

Operatorii economici vor depune trimestrial contractele cu partenerii externi care să indice numărul de turiști străini, contractele directe cu turiștii străini, voucherul eliberat de către agenție, semnat și ștampilat de către unitatea de cazare, precum și dovada prestării serviciilor de cazare de către unitatea de cazare și numărul turiștilor, după cum urmează:

 • pentru trimestrul I până la data de 1 mai;
 • pentru trimestrul II până la data de 1 august;
 • pentru trimestrul III până la data de 1 noiembrie;
 • pentru trimestrul IV până la data de 1 februarie a anului următor.

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

10. Programul RO – CULTURA

 

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul programului: Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare, (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Beneficiari eligibili: Entități private, comerciale sau necomerciale sau ONG înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Activități eligibile: Colaborarea la o nouă creație artistică în spațiu de cooperare de comun acord

Domeniile artistice eligibile: arte performative, vizuale, muzică, literatură, abordări interdisciplinare

Valoarea grantului:

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1250 EUR/1 săptămână – 4000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată: În Norvegia – 600 euro; În Islanda – 900 euro; În Liechtenstein – 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România: 750 EUR/1 săptămână – 3000 EUR/ 4 săptămâni. Suma acordată în România – 800 euro.

Contribuția beneficiarului: 

Termen limită: 30 septembrie 2023

11.Programul Erasmus+ 2023

 

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili: Orice organism public / privat activ în educație, formare, tineret și sport

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 1. Parteneriate de cooperare
 2. Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 1. Centre de excelență profesională
 2. Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 1. Alianțe pentru inovare
 2. Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 3. Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 4. Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023

 

12.Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)

 

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili: Persoană fizică autorizată, Întreprindere individuală, ONG înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (ONG poate sa aibă sau nu activitate economică), Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile: Solicitantul desfășoară activitate culturală în România în oricare din domeniile culturale / conexe cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de > 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 30 iunie 2023

 

13.Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Beneficiari eligibili: Operatori economici

Activități eligibile: Constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel:

14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță

Valoarea grantului: 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

14. Programul IMM PROD

 

Finanțator:Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
 • Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

Valoarea grantului: Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

15.Programul RURAL INVEST

 

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:  Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

Solicitanți eligibili: Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/părți sociale ale întreprinderilor din agricultură, pescuit, acvacultură și industriei alimentare, precum și dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

Valoarea grantului: Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

16.Programul GARANT CONSTRUCT

 

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – ublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili: IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile:

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

Valoarea grantului: Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

17.Programul INNOVATION

 

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Sprijinire invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line, a digitalizării, retehnologizării companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice (complementar cu HG 807/2014)

Solicitanți eligibili: IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

Valoarea grantului: Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 20%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

18.Programul IMM INVEST ROMANIA

 

Finanțator: FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiţii 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului: –

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

19.Subprogramul AGRO IMM INVEST

 

Finanțator: FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:  Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat ÎMM, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului: < 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii; < 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole; < 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar

Contribuția beneficiarului: 

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

20.Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; Susţinerea producătorilor de film în vederea creşterii producţiei autohtone de film;

Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe;

Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori,

Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului

Solicitanți eligibili: Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: Minim 55%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

21.Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor

care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 

Finanțator: Guvernul României

Instituită prin: Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului: Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile: Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii

Valoarea grantului: Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov

Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului: –

Termen limită: 31 decembrie 2023

22.Programul Naţional de Sprijin al României

 în sectorul vitivinicol 2019-2023

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:  Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe
 • Restructurare, reconversie podgorii, Asigurare recolta, Investiţii și Distilarea subproduselor

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, de instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%

Termen limită: Depunere continuă

 

23.Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor

și întreprinderilor mari – ORDINUL 279

 

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • măsuri de eficienţă energetică şi reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe
 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului conform legii

Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31 decembrie 2023

24.Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280

 

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit conform legii.
 • investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Valoarea grantului: Între 50.000 euro – 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

 

 

APELURI NELANSATE – GHIDURI SUPUSE CONSULTĂRII PUBLICE

 

25.Investiții tehnologice în IMM preformante

 – o regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă – Apel nelansat – NOU!

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, OS 1.3, OS 1.4, Acțiunea 4, Intervenția 1.4.1

Obiectivul programului: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Beneficiari eligibili: Societate sau societate cooperativă

 • microîntreprinderi din mediul urban – mai puțin de 10 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale până la 2 milioane euro
 • întreprinderi mici din mediul urban și rural – 10 – 50 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro
 • întreprinderi mijloci din mediul urban și rural – 50-250 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, sau active totale sub 43 milioane euro

Activități eligibile:

 1. a) echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor
 2. b) noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc
 3. c) noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și de agrement
 4. d) tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă)
 5. e) achiziționarea de brevete, licențe, soluții tehnice ne-brevetate, valorificarea rezultatelor
 6. f) echipamente, tehnologii, utilaje, construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri

Proiectul va cuprinde obligatoriu investiții în active corporale, ( în active necorporale sunt opționale).

Apelul finanțează active corporale și necorporale pentru procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri:

 • design de produs pentru creșterea durabilității, a posibilităților de reparare, de reutilizare, de modernizare și reciclare
 • proiectarea de produse sustenabile obținute cu uconsum mai redus de energie, cu durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri
 • achiziționarea de instalații/echipamente pentru economii de energie, sisteme regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare
 • digitalizarea informațiilor referitoare la produse prin pașapoarte sau etichete digitale care furnizează informații privind originea, compoziția produsului, posibilitățile de reparare și demontare, cum va fi eliminat în momentul scoaterii sale din uz – posibilitatea de reciclare

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Instruirea angajaților, Servicii de consultanță, Servicii de proiectare și asistență tehnică,  Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management, Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentruproiectele care prevăd investiții de acest tip), Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului, Audit financiar extern al proiectului

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea grantului: Între 250.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: Apel nelansat

 

26. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării

și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa

Beneficiari eligibili: Operatori economici

Activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%

Termen limită: Apel nelansat

 

27.AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 10

Obiectivul programului: Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Beneficiari eligibili: Fermieri

Activități eligibile: pajiști cu înaltă valoare naturală, practici agricole tradiţionale, lucrări manuale/cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe, pajiști importante pentru păsări, culturi verzi, creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

28.AGRICULTURA ECOLOGICĂ – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 11

Obiectivul programului: Sprijinirea agriculturii ecologice

Beneficiari eligibili: Fermieri

Activități eligibile: sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică, culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț), legume, livezi, vii, plante medicinale și aromatice, pajiști permanente

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

29.Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 13

Obiectivul programului: Alocarea de plăți compensatorii în zone specifice

Beneficiari eligibili: Fermieri

Activități eligibile: plăţi compensatorii în zona montană, în zone cu constrângeri naturale semnificative, în zone care se confruntă cu constrângeri specifice

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

30.Sprijin pregătitor – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului: Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL

Valoarea grantului: Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: în funcție de numărul de locuitori/teritoriui vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Elaborare strategie: maximum 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat 

31.Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile, în scopul creșterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili: Societăţile (microîntreprinderi, ÎMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România

Activități eligibile: realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din surse hidro, din energie geotermală, din biomasă, din biogas

Valoarea grantului: 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

32. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile, în scopul creșterii ponderii surselor regenerabile de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România – pentru producția de energie din surse RES în scopul autoconsumului a minimum 70% a din producția centralei regenerabile finanțate, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială
 • Pentru proiectele de tip B: U.A.T, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie în domeniul public, în cadrul unui apel de proiecte

Activități eligibile:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas

Valoarea grantului: Maximum 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

33. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Măsuri de sprijin domeniului HORECA

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați

Activități eligibile: Contribuții procentuale pentru activitate economică afectată de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro, echivalent lei

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

34.Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale

 producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:P.F., P.F.A., Î.I, Î.F., P.J., grupuri și organizaţii de producători, structuri din domeniul cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

Activități eligibile: Achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului: 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv,dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat

 

35.Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susţinere investiţii în sectoare economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile: Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului: Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului: Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

 

36.Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare

a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile:

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
 • 031 – Pescuitul
 • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
 • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului: Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat

 

37.Proiect de Schemă de minimis pentru artiști

 (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili: Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile: Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

38. Proiect de Schemă de ajutor de stat

pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

 

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020
 • Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului: Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

39.Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibili: Persoane fizice

Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă susţină sistemul şi adaptată zonei instalării
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice

Valoarea grantului: 20.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10% 

Termen limită: Ghid neactualizat

 

 

 

Sursa: www.adrcentru.ro