INFORMARE DE PRESĂ Peste 88 de milioane de euro plătite de AFIR pentru proiecte de investiții în agricultură și pentru plățile directe către fermier

Beneficiarii fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au primit în
conturile bancare o nouă tranșă de plată în valoare totală de 88,12 milioane de euro (431,65
milioane de lei). Prin plățile efectuate la 31 mai 2024, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) a decontat cheltuielile realizate în cadrul proiectelor de investiții, precum și cele
aferente măsurilor de mediu și climă.
Din întreaga sumă plătită, 74,88 milioane de euro reprezintă finanțarea acordată din
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, iar diferența de 13,24 milioane de
euro este acoperită de la Bugetul Național.
Cele mai multe plăți, respectiv 23,5 milioane de euro au mai fost efectuate pentru
investiții în exploatații agricole și pomicole (prin submăsurile 4.1 – exploatații agricole și 4.1a –
exploatații pomicole). Pentru investiții de utilitate publică (prin submăsurile 4.3 – infrastructură
agricolă, forestieră și de irigații, 7.2 – infrastructură de bază din mediul rural și 7.6 – protejarea
patrimoniului), AFIR a efectuat plăți în valoare de 11,1 milioane de euro.
De asemenea, o sumă importantă, mai precis 8,1 milioane de euro, a mers către
decontarea primelor pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor (submăsura 17.1).
În această etapă de plată, Grupurile de Acțiune Locală au primit peste 11 milioane de euro
pentru cheltuieli realizate pentru dezvoltarea comunităților locale prin axa LEADER.
Pentru măsurile de mediu și climă AFIR a efectuat la data de 31 mai 2024 plăți către
fermieri de peste 23 de milioane de euro.
Fondurile publice nerambursabile sunt acordate în urma verificării și autorizării la
plată de către experții AFIR a cheltuielilor realizate, în baza cererilor de plată primite de la
beneficiarii publici și privați ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în
conformitate cu contractele de finanțare încheiate, precum și cu angajamentele asumate.