INFORMARE DE PRESĂ AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro,
versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii
agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.
În cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate
ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate
în anunțul de lansare a apelului.
Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în
cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru
hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații
protejate.
Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a
parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii
maşinii cu suprafaţa fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de
internet a AFIR.
Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum
90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile
ce urmează a se realiza prin proiect.
Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000
de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători) în funcție de
dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar

Precizăm că toate condiţiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt
detaliate în curprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe
site‐ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 ‐ NOUL Portal AFIR ‐ informații
PS PAC, depunere Online. 