Rapoarte și studii

Raportul privind evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului județului Vrancea în anul 2019 este  disponibil aici

Raportul privind evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului județului Vrancea în anul 2018 este  disponibil aici

Raportul privind evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului județului Vrancea în anul 2017 este  disponibil aici

Raportul privind evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului județului Vrancea în anul 2016 este  disponibil aici

Rapoarte de evaluare – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
2015         2016         2017          2018