Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinea de zi a ședinței GLM   din data de 08.06.2023  este disponibilă aici

Ordinea de zi a ședinței GLM   din data de 12.10.2022  este disponibilă aici

Ordinea de zi a ședinței GLM   din data de 16.05.2022  este disponibilă aici

Componenta Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor este disponibilă aici

Componenta Biroului Judetean pentru Romi Vrancea este disponibilă aici

Strategia  Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2022-2027  este disponibilă aici