Știri importante

Publicat în

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea până la data de 15 februarie 2024, ora 23:59 a sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Reamintim că apelul de primire a cererilor de finanțare s-a deschis în data de 20 […]

Publicat în

  Stadiul implementării fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR 2020 Gradul de absorbție a fondurilor europene acordate României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este în prezent de 86% în programarea financiară 2014 – 2020, inclusiv în perioada de tranziție 2021 – 2022. Procentul reprezintă valoarea plăților efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în conturile fermierilor, procesatorilor, […]

Publicat în

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță epuizarea fondurilor disponibile pentru intervenția DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, componenta națională din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027). Astfel, în perioada 2 noiembrie – 19 ianuarie 2024, AFIR a primit 3.761 de cereri de finanțare depuse de tinerii fermieri prin DR-30, componenta națională. Valoarea totală […]

Publicat în

  Investiții în exploatații pomicole Investiții în sectorul zootehnic Înființarea sistemelor de irigații Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole Programul CERV Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027 Programul naţional multianual de microindustrializare Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi […]

Publicat în

  Ø Apel lansat: 2.1.A – Eficiență Energetică – Clădiri rezidențiale cu eficiență energetică îmbunătățită prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 Ø Apel lansat: 2.1.B – Eficiență Energetică – Clădiri publice reabilitate energetic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 Ø Apel lansat: 2.2 – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic Ø Apel lansat: 4.1 – Drumuri județene prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 […]

Publicat în

Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027 Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice Programul național multianual INVESTALIM Programul naţional multianual de microindustrializare Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Transfer de cunoștințe Programul […]

Publicat în

Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027 Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie Crearea modernizarea infrastructurii de acces agricolă – DR – 27 Ø Programul Digitalizarea în Educație Producerea Energiei din Surse Regenerabile pentru Autoconsum – Sector Public Programul de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Clădiri Publice Crearea/Modernizarea infrastructurii de acces […]

Publicat în

În vederea lansării sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul zootehnic și în unități de procesare a produselor agricole și pomicole, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în data de 4 decembrie 2023 versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-20 Investiții în sectorul zootehnic și pentru DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole […]

Publicat în

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță continuarea până la data de 27 decembrie 2023 a sesiunii de depunere a solicitărilor pentru finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM. Depunerea și înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în termen de 30 de zile calendaristice, începând din 27 noiembrie 2023, ora 16:30 și până […]

Publicat în

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare prin intervenția DR-37 Transfer de cunoștințe din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027) în perioada 20 noiembrie, ora 09:00 – 22 martie 2024, ora 16:00. Alocarea stabilită pentru această sesiune este în valoare de 1.800.000 de euro. Fondurile alocate […]