Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale și pentru membrii din România în Parlamentul European – 9 iunie 2024

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 41 VRANCEA

Nume: Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 VRANCEA
Adresă: Municipiul Focșani, bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1
Telefon: 0237/224097
E-mail: bj.vrancea@bec.ro
Program zilnic: 9.00 – 17.00
Președinte: GRĂDINESCU Mariana
Locțiitor: PĂUN Ionel-Iulian
Membru A.E.P.: RAIU Oana-Elena

 

 

 • PROCES-VERBAL nr. 2169/21.06.2024 de afișare a Hotărârii nr. 137 /20.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 137 din 20.06.2024 privind soluționarea contestației nr. 564/19.06.2024 formulată de Partidul A.U.R. – Filiala Județeană Vrancea, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea sub nr. 2157/20.06.2024, prin care solicită anularea soluției adoptată de către B.E.C.O. nr. 5 Panciu prin Hotărârea nr. 1/19.06.2024 click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 2154/19.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 135 – 136/19.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 136 din 19.06.2024 privind soluționarea contestației formulată de către Partidul SOS – Filiala Vrancea, prin care solicită renumărarea voturilor, inclusiv a celor nule, la alegerile pentru Consiliul local din Panciu, județul Vrancea, înregistrată la BECJ nr. 41 Vrancea sub nr. 2138/18.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 135 din 19.06.2024 privind contestația nr. 444/13.06.2024 formulată de PNL – Filiala Vrancea împotriva doamnei                   – membru BECJ nr. 41 Vrancea, transmisă spre competentă soluționare, de către Biroul Electoral Central, prin adresa nr. 3200C/BEC 2024/17.06.2024, înregistrată la BECJ nr. 41 Vrancea sub nr. 2129/17.06.2024 click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 2131/17.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 120-131/13.06.2024 și a Hotărârilor nr. 132-133/14.06.2024, precum și a Hotărârii nr. 134/16.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 134 din 16.06.2024 privind renumărarea voturilor din secția de votare nr. 117 Bordești, din Circumscripția electorală nr. 12 Bordești, unde s-a înregistrat situația expusă în considerente, cu participarea membrilor Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 117 Bordești, a Președintelui și Locțiitorului Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 12 Bordești, precum și în prezența membrilor Biroului Electoral de Cicumscripție Județeană nr. 41 Vrancea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 133 din 14.06.2024 privind soluționarea contestației  înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea sub nr. 2016/14.06.2024 formulată de domnul   candidat al Partidului A.U.R. pentru funcția de primar, împotriva  Hotărârii nr.1/12.06.2024 adoptată de B.E.C.O. nr. 5 Panciu click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 132 din 14.06.2024 privind analiza Hotărârii nr.109/14.06.2024  adoptată de B.E.C.M. nr. 1 Focșani prin care a declinat competența de soluționare a contestației nr. 447/13.06.2024 formulată de PNL – Filiala Vrancea,  înregistrată la B.E.C.M. nr. 1 Focșani sub nr. 650/14.06.2024, privind admiterea procedurii de renumărare a voturilor pentru Președintele Consiliului Județean, din cadrul Circumscripției Electorale nr. 1 Focșani click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 131 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul S.O.S. România, prin reprezentant legal,  pentru alegerile din data de 9 iunie 2024,   înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1968/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 130 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul R.E.P.E.R., prin reprezentant legal,  pentru alegerile din data de 9 iunie 2024,  înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1967/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 129 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulată de către doamna   – candidat la funcția de primar al orașului Mărășești  pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 în BECO nr. 3 Mărășești,  înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1957/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 128 din 13.06.2024 privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat prin care solicită deblocarea Aplicației pentru verificarea dreptului la vot – ADV din secțiile de votare aferente Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 44 Păunești, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 în BECC nr. 44 Păunesti, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1953/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 127 din 13.06.2024 privind solicitarea nr. 781/11.06.2024 formulată de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 în BECM nr. 2 Adjud, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1948/11.06.2024 click aici 

 

 • HOTĂRÂREA nr. 126 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul S.O.S. România, prin reprezentant legal, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 în BECC nr. 61 Tătăranu,  înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1942/11.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 125 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul S.O.S. România, prin reprezentant legal, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 din BECM nr. 2 Adjud,  înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1941/11.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 124 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul S.O.S. România, prin reprezentant legal, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr. 1940/11.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 123 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul S.O.S. România, prin reprezentant legal, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 în BECO nr. 5 Panciu, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1939/11.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 122 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul S.O.S. România pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 în BECC nr. 67 Vânători, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1969/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 121 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către doamna   – candidat independent înregistrat la Biroul electoral al circumscripției comunale nr. 13  Broșteni pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1975/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 120 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către domnul   – președinte al Partidului Social Democrat – Filiala Panciu, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1945/11.06.2024 click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 2011/14.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr.118-119/14.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 119 din 13.06.2024 privind renumărarea voturilor și deblocarea Aplicației pentru verificarea dreptului la vot – ADV aferent secției de votare nr. 273 Sihlea, sub supravegherea Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 53 Sihlea și a membrilor  Biroului electoral de circumscripție județeană nr. 41 Vrancea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 118 din 13.06.2024 privind soluționarea contestației nr 80/11.06.2024 formulate de către Partidul S.O.S. România – Filiala Vrancea, prin reprezentant legal, prin care solicită renumărarea voturilor anulate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European,  înregistrată la B.E.C.J. nr. 41 Vrancea la nr.1938/11.06.2024 click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1983/13.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 115-116/11.06.2024 și a Hotărârii nr. 117/12.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 117 din 12.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de Partidul Național Liberal, privind admiterea procedurii de renumărare a voturilor din Circumscriptiile Electorale nr. 1 Focșani, nr. 2 Adjud, nr. 4 Odobești, nr. 22 Dumitrești, nr. 27 Gugești, nr. 34 Milcovul, nr. 35 Movilița, nr. 39 Nereju, nr. 49 Răcoasa și nr. 66 Valea Sării, precum și a contestației formulate de Partidul Național Liberal, privind admiterea procedurii de renumărare a voturilor din toate secțiile de votare din Circumscripția Electorală nr. 41 Vrancea click aici 

 

 • HOTĂRÂREA nr. 116 din 11.06.2024 privind respingerea plângerii formulate de doamna , împotriva membrilor biroului electoral al secției de votare nr. 12 din  circumscripția nr. 1 Focșani click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 115 din 11.06.2024 privind respingerea sesizării formulate de doamna , candidat independent la funcția de consilier local în comuna Soveja click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 114 /10.06.2024 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării operațiunilor electorale la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 08.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 07.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 113 din 08.06.2024 privind constatarea stării de incompatibilitate a reprezentantului Alianței Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei în cadrul Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 55 Slobozia Ciorăști click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 112 din 08.06.2024 privind soluționarea sesizării înregistrate la BECJ nr. 41 Vrancea la nr. 1503/08.06.2024, transmisă de către Biroul electoral de circumscripție județeană nr. 1 Focșani cu privire la contestația formulată de către Partidul Social Democrat cu nr. 760/08.06.2024 click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1871/10.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 110-111/07.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 111 din 07.06.2024 privind înlocuirea reprezentantului Partidului Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Vrancea, în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 66 Valea Sării click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 110 din 07.06.2024 privind soluționarea cererii de acreditare observatori interni formulate de către Partidul SOS România-Filiala Câmpuri, județul Vrancea transmisă de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 15 Câmpuri la Biroul Electoral Județean nr. 41 Vrancea click aici

 

 • INSTRUIREA Președinților Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare și a Locțiitorilor acestora click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1484/07.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 108-109/05.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 109 din 05.06.2024 privind soluționarea contestației formulată de către Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI-Filiala Vrancea, împotriva Hotărârii nr. 67 din 31.05.2024, adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Focșani privind admiterea sesizării nr. 723/31.05.2024 formulate de PSD, privind campania electorală desfășurată de candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean din partea Alianței Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 108 din 05.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de Instituția Prefectului județului Vrancea, împotriva Hotărârii nr. 78/04.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Focșani privind admiterea sesizării formulate de AUR cu privire la nerespectarea dispozițiilor art. 63 din Legea nr. 115/2015 referitoare la eliberarea buletinelor de vot anulate și vizate, către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă Ia alegeri ori către candidații independenți care participă la alegeri, la solicitarea acestora click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 06.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 05.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1433/05.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 97-102/31.05.2024 și a Hotărârilor nr. 103-107/03.06.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 107 din 03.06.2024 privind soluționarea contestației nr. 523/01.06.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 15 din 30.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 35 Movilița privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor – Filiala Vrancea, cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 106 din 03.06.2024 privind soluționarea contestației nr. 522/01.06.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 18 din 31.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 69 Vidra privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor – Filiala Vrancea, cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 105 din 03.06.2024 privind soluționarea contestației nr. 521/01.06.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 11 din 31.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 56 Soveja privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor – Filiala Vrancea, cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 104 din 03.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul Galoiu Durel, împotriva Hotărârii nr. 12/30.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 22 Dumitrești privind admiterea contestației formulate de PSD împotriva componenței BESV nr. 156 Biceștii de Jos, comuna Dumitrești și dispunerea înlocuirii domnului      ________________ din funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 103 din 03.06.2024 privind soluționarea contestației nr. 509/30.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 20 din 29.05.2024, adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 32 Măicănești privind soluționarea adresei nr. 12396 din 22.05.2024 emisă de Autoritatea Electorală Permanentă click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 102 din 31.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 397/29.05.2024 formulată de către Partidul Național  Liberal – Filiala Vrancea, împotriva Hotărârii nr. 52/28.05.2024 adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Focșani, județul Vrancea, cu privire la admiterea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea având ca obiect încălcarea dispozițiilor referitoare la materialele de propagandă electorală de către candidatul formațiunii politice PNL la funcțiile de Primar al  municipiului Focșani și de consilier local click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 101 din 31.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Vrancea, împotriva Hotărârii nr. 17/28.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 16 Cârligele privind respingerea cererii de repunere în termen a transmiterii reprezentanților U.S.R. în secțiile de votare de pe raza U.A.T. comuna Cârligele  click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 100 din 31.05.2024 privind respingerea sesizării formulate de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, referitoare la nerespectarea dispozițiilor legale privind asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral, pe raza circumscripției județene nr. 41 Vrancea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 99 din 31.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea, în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 18 Ciorăști click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 98 din 31.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Vrancea, în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 18 Ciorăști click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 97 din 31.05.2024  privind respingerea sesizării formulate de Partidul Mișcarea Populară, referitor la procesul-verbal nr. 99/22.05.2024 privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția nr. 40 Nistorești cu reprezentanții partidelor politice click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 04.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1404/03.06.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 92-96 din 29.05.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 96 din 29.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Partidul Umanist Social Liberal Vrancea, împotriva procedurii privind desemnarea reprezentanților în birourile electorale al secțiilor de votare din cadrul circumscripției comunale nr. 54 Slobozia Bradului click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 95 din 29.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul electoral de circumscripție comunală nr.46 Poiana Cristei click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 94 din 29.05.2024 privind soluționarea sesizării înregistrate la BECJ nr. 41 Vrancea la nr. 1238/27.05.2024, formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor, privind afișajul electoral al Partidului Social Democrat pe raza circumscripției electorale județene nr. 41 Vrancea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 93 din 29.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului partidului Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Vrancea în cadrul Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 12 Bordești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 92 din 29.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 55/23.05.2024 formulată de Partidul SOS România, împotriva Proceselor-verbale nr. 121,122 și 123 din data de 22.05.2024 privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 14 Câmpineanca cu reprezentanții partidelor politice, încheiate de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 14 Câmpineanca click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 03.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 01.06.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 31.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 30.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1352/30.05.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 86-91 din 27.05.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 91 din 27.05.2024 privind soluționarea contestației din data de 23.05.2024 formulate de Partidul S.O.S. România, împotriva Procesului-verbal nr. 176/22.05.2024 privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 5 Panciu cu reprezentanții partidelor politice, încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 5 Panciu click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 90 din 27.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 26/23.05.2024 formulată de Partidul Național Conservator Român, împotriva procesului-verbal privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția nr. 13 Broșteni cu reprezentanții partidelor politice click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 89 din 27.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de Partidul Umanist Social Liberal-Filiala Vrancea, împotriva procedurii privind desemnarea reprezentanților partidelor politice în Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare din circumscripțiile nr. 1 Focșani, nr. 2 Adjud, nr. 3 Mărășești, nr. 10 Boghești, nr. 29 Homocea, nr. 26 Gologanu, nr. 43 Păulești și nr. 44 Păunești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 88 din 27.05.2024 privind anularea Hotărârilor nr. 163 și 164 din 26.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 59 Suraia click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 87 din 27.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 58/23.05.2024 formulate de Partidul SOS România, împotriva Proceselor-verbale nr. 236-294/22.05.2024 privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 1 Focșani cu reprezentanții partidelor politice, încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Focșani click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 86 din 27.05.2024 privind menținerea ca temeinică și legală a Hotărârii nr. 15/25.05.2024 adoptată de BECC nr. 29 Homocea privind respingerea contestației formulate de Partidul SOS România- Filiala Vrancea, împotriva Proceselor-verbale nr. 79-83/22.05.2024 de completare a Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 29 Homocea cu reprezentanții partidelor politice click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1351/30.05.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 79-85 din 24.05.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 85 din 24.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 53/23.05.2024 formulate de Partidul SOS România, împotriva împotriva Proceselor-verbale nr. 79-83/22.05.2024 privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 29 Homocea cu reprezentanții partidelor politice, încheiate de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 29 Homocea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 84 din 24.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 51/23.05.2024 formulate de Partidul SOS România, împotriva Procesului-verbal nr. 88/22.05.2024 privind completarea Biroului Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 21 Dumbrăveni cu reprezentanții partidelor politice, încheiatde către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 21 Dumbrăveni click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 83 din 24.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 52/23.05.2024 formulate de Partidul SOS România, împotriva Proceselor-verbale nr. 66-69/22.05.2024 privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 66 Valea Sării cu reprezentanții partidelor politice, încheiate de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 66 Valea Sării click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 82 din 24.05.2024 privind solicitarea din data de 23.05.2024 formulată de Uniunea Salvați România-Filiala Județeană Vrancea, privind desemnarea reprezentanților formațiunii politice în birourile secțiilor de votare ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 16 Cârligele click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 81 din 24.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 50/23.05.2024 formulate de Partidul SOS România, împotriva Procesului-verbal nr. 69/22.05.2024 privind completarea Birourilor Secțiilor de Votare din circumscripția nr. 67 Vânători cu reprezentanții partidelor politice, încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 67 Vânători click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 80 din 24.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 675/23.05.2024 formulată de Partidul Social Democrat, împotriva Hotărârii nr. 19 din 21.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Focșani privind soluționarea plângerii formulate de AUR împotriva afișelor electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 79 din 24.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România în Biroul electoral de circumscripție nr. 42 Paltin click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 29.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 28.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 26.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 25.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 24.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 23.05.2024 privind desemnare președinți/locțiitori BESV click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1213/24.05.2024 de afișare a Hotărârilor nr. 63-78 din 22.05.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 78 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 300/20.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 9 din 18.05.2024 adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 58 Străoane privind respingerea sesizării formulate de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva afișajelor electorale aparținând formațiunii politice Partidul Social Democrat click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 77 din 22.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului Partidului Național Liberal – Filiala Vrancea în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 18 Ciorăști click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 76 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 388/21.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 23 din 19.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 67 Vânători privind soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 75 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 389/21.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 10 din 19.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 49 Răcoasa privind soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 74 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 387/21.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 7 din 19.05.2024, adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 71 Vizantea-Livezi privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor, cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 73 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 386/21.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 24 din 16.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 67 Vânători privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor, cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 72 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 385/21.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 11 din 19.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 49 Răcoasa privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor, cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 71 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 384/21.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 13 din 19.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 44 Păunești privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pentru Unirea Românilor, prin reprezentant – domnul Georgel Badiu cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 70 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 383/21.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 14 din 19.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 26 Gologanu, privind soluționarea sesizării primită din partea Alianței pntru Unirea Românilor – Filiala Vrancea cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 69 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 382/21.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 7 din 19.05.2024, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 36 Nănești, privind soluționarea sesizării primită din partea reprezentantului AUR cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 68 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 378/20.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 9 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 48 Pufești privind soluționarea sesizării Alianței pentru Unirea Românilor – Filiala Vrancea cu referire la afișele electorale ale PSD click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 67 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 376/20.05.2024 formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 11/18.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 11 Bolotești privind respingerea sesizării nr. 289/16.05.2024, formulate de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor în legătură cu afișele electorale utilizate de Partidul Social Democrat click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 66 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 371/20.05.2024 formulată de către Partidul Național Liberal, Hotărârii nr. 18/18.05.2024 adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Focșani, județul Vrancea, cu privire la admiterea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea având ca obiect amplasarea de către Partidul Național Liberal a două bannere cu nerespectarea legislației privind campania electorală click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 65 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 370/20.05.2024 formulată de către Partidul Național Liberal, Hotărârii nr. 17/18.05.2024 adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Focșani, județul Vrancea, cu privire la admiterea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea privind eliminarea din mediul online a înregistrărilor video a unui spectacol susținut de membrii Partidului Național Liberal  – Organizația Județeană Vrancea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 64 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 15/18.05.2024 adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 69 Vidra click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 63 din 22.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 9/18.05.2024 adoptată de către Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 64 Țifești click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 22.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.41 Vrancea click aici

 

 • PROCES-VERBAL din data de 20.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora la nivelul Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.41 Vrancea click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 1017/ 20.05.2024  de afisare Hotarari  nr. 56-62/20.05.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 62 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 298/19.05.2024 formulată de Partidului Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 7 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 63 Tulnici privind soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 61 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 297/19.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 106 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 32 Suraia privind soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 60 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 296/19.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 1 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 5 Panciu privind soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 59 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 295/19.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 9 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 32 Măicănești privind soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 58 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației nr. 294/19.05.2024 formulată de Partidul Alianța Pentru Unirea Românilor, împotriva Hotărârii nr. 13 din 17.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 26 Gologanu referitor la soluționarea plângerii formulate de PNL împotriva afișelor electorale ale formațiunii politice AUR click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 57 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 12/16.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 44 Păunești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 56 din 20.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de către Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 10/16.05.2024 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 73 Vulturu click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 55 din 17.05.2024 privind soluționarea sesizării înregistrate la BECJ nr. 41 Vrancea la nr. 961/16.05.2024, formulată de către dl.                  , privind contestarea Procesului verbal emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 38 Negrilești în data de 15.05.2024, privind afișajul electoral click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 54 din 17.05.2024 privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat nr. 626/15.05.2024, înregistrată la nr. 951 din 16.05.2024, împotriva Partidului Național Liberal referitoare la  spectacolul susținut de membrii Partidului Național Liberal – Organizația Județeană Vrancea, la data de 11.05.2024 în incinta Sălii Polivalente click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 53 din 17.05.2024 privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Social Democrat nr. 627 / 15.05.2024, înregistrată la BECJ nr. 41 Vrancea la nr. 952/16.05.2024, privind activitățile desfășurate de către candidatul la funcția de primar al municipiului Focșani din partea formațiunii politice Partidul Național Liberal, în campanie electorală, privind amplasarea unor bannere care încalcă art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006 click aici 

 

 • HOTĂRÂREA nr. 52 din 17.05.2024 privind soluționarea sesizării înregistrate la nr. 289 /16.05.2024, formulate de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, înregistrată la BECJ nr. 41 Vrancea la nr. 956/16.05.2024, privind activitățile desfășurate de către Partidul Social Democrat cu privire la campania electorală click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 51 din 15.05.2024 privind soluționarea sesizării formulată de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva competitorilor electorali Partidul Umanist Social Liberal și Uniunea Salvați România privind utilizarea materialelor de propagandă electorală nepermise de lege click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 50 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Social Democrat împotriva Procesului verbal de afișare a ordinii de tragere la sorți stabilită prin Procesul-verbal nr. 54/10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție  nr. 29 Homocea pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 49 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Forța Dreptei împotriva Procesului verbal de tragere la sorți nr. 132/10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 5 Panciu pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 48 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Forța Dreptei împotriva Procesului verbal de tragere la sorți nr. 87/10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 43 Păulești pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 47 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Forța Dreptei împotriva Procesului verbal de tragere la sorți nr. 65/09.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 26 Gologanu pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 46 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Forța Dreptei împotriva procesului verbal de tragere la sorți nr. 100/10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 23 Fitionești pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 45 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Forța Dreptei împotriva Procesului verbal de tragere la sorți nr. 124/10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 3 Mărășești pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 44 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Forța Dreptei împotriva Procesului verbal de tragere la sorți nr. 52/10.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 67 Vânători pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 43 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Social Democrat împotriva Procesului verbal de tragere la sorți nr. 45/11.05.2024 al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 68 Vârteșcoiu pentru stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 42 din 13.05.2024 privind respingerea contestației formulată de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 7 din data de 11.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 18 Ciorăști privind soluționarea sesizării primite din partea reprezentantului PNL în biroul electoral și înregistrată sub numărul 40/11.05.2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 41 din 13.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului formaţiunii politice Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 46 Poiana Cristei click aici

 

 • Ghidul finanțării campaniei electorale pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 click aici

 

 • Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 40 din 10.05.2024, privind respingerea contestației formulate de Partidul SOS România – Filiala județeană Vrancea, împotriva procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție orășenească nr. 3 Mărășești, în etapa a treia, cu reprezentanții formațiunilor politice click aici 

 

 • HOTĂRÂREA nr. 39 din 10.05.2024, privind respingerea contestației formulate de Partidul SOS România – Filiala județeană Vrancea, împotriva procesului verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție orășenească nr. 4 Odobești, în etapa a treia, cu reprezentanții formațiunilor politice click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 38 din 10.05.2024, privind aprobarea înlocuirii reprezentantului Partidului Uniunea Salvați România în Biroul electoral de circumscripție nr. 70 Vintileasca click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 37 din 10.05.2024, privind aprobarea înlocuirii reprezentantului Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România, în BECM nr. 1 Focșani click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 36 din 10.05.2024, privind aprobarea înlocuirii reprezentantului AUR în BECC nr. 6 Andreiașu de Jos click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 35 din 09.05.2024 privind înlocuirea reprezentantului Partidului Social Democrat în Biroul Electoral de Circumscripție nr. 39 Nereju click aici

 

 • PROCES VERBAL nr. 806 din 10.05.2024 privind stabilirea ordinii pe buletinele de vot în Circumscripția Județeană nr. 41 Vrancea click aici

 

 • REGISTRUL SECTIILOR DE VOTARE  click   aici

 

 • PROCES VERBAL nr. 687 din data de 09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr.41 Vrancea în a treia etapă cu reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice sau electorale, formaţiunilor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripţia respectivă, altele decât cele cărora li s-au alocat reprezentanţi în primele două etape click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 34 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului formațiunii politice Alianța pentru Unirea Românilor în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 46 Poiana Cristei click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 33 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului formațiunii politice Uniunea Salvați România în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 46 Poiana Cristei click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 32 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 60 Tănăsoaia click aici 

 

 • HOTĂRÂREA nr. 31 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 59 Suraia click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 30 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 42 Paltin click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 29 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 36 Nănești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 28 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Uniunii Democratică a Slovacilor și Cehilor din România în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 28 Negrilești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 27 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Uniunii Democratică a Slovacilor și Cehilor din România în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 15 Câmpuri click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 26 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Național Liberal  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 15 Câmpuri click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 25 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Național Liberal  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 70 Vintileasca click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 24 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Național Liberal  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 20 Cotești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 23 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentanului Partidului Mișcarea Populară  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 66 Valea Sării click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 22 din 08.05.2024 privind admiterea solicitării de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 58 Străoane click aici

 

 • PROCES-VERBAL nr. 580 din 08.05.2024 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru alegerile locale din anul 2024 aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 21 din 01.05.2024 privind respingerea propunerii reprezentantului formațiunii politice Alianța pentru Unitatea Românilor (A.U.R.) privind desigilarea dosarelor ce conțin listele de susținători ale formațiunii politice Partidul Național Liberal (P.N.L.) pentru funcția de consilier județean, conform listei de candidați pentru alegerea Consiliului Județean al județului Vrancea, precum și cele ale candidatului pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vrancea,  din data de 9 iunie 2024 click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 20 din 01.05.2024 privind acceptarea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului S.O.S. România click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 19 din 01.05.2024 privind acceptarea propunerii de candidatură a doamnei Vasiliu Carmen pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului S.O.S. România click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 30.04.2024 privind acceptarea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului Social Democrat (PSD) click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 17 din 30.04.2024 privind acceptarea propunerii de candidatură a domnului Halici Nicușor  pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului Social Democrat (PSD) click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 16 din 30.04.2024 privind acceptarea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea ”Alianței Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI” și denumirea prescurtată ”Dreapta Unită” click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 30.04.2024 privind acceptarea propunerii de candidatură a domnului Ștefan Ion  pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea ”Alianței Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI” și denumirea prescurtată ”Dreapta Unită” click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 14 din 30.04.2024, privind admiterea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 13 din data de 30.04.2024 privind acceptarea propunerii de candidatură a domnului Roman Victor pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) click aici

 

 • Erata privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 12/29.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea, privind acceptarea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului Național Liberal click aici

 

 • Erata privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 11/29.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea, privind acceptarea propunerii de candidatură a domnului Ciobotaru Dragoș-Fănică pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Partidului Național Liberal click aici

 

 • Erata privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 10/29.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea, privind acceptarea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) click aici

 

 • Erata privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 9/29.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea, privind acceptarea propunerii de candidatură a domnului Badiu Georgel pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) click aici

 

 • INSTRUIREA  PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR GENERALI  ai unităților administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024  click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 12 din 29.04.2024 privind acceptarea listei de candidati pentru Consiliul Județean Vrancea, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, din partea Partidului Național Liberal click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 11 din 29.04.2024 privind acceptarea propunerii de candidatură a domnului Ciobotaru Dragoș-Fănică pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vrancea, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, din partea Partidului Național Liberal  click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 10 din 29.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 9 din 29.04.2024 privind acceptarea  propunerii de candidatură a domnului Badiu Georgel pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) click  aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 8 din 28.04.2024 privind soluționarea cererii de înlocuire formulate de către Partidul PRO România – Filiala Județeană Vrancea în  cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 46 Poiana Cristei click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 7 din 28.04.2024 privind soluționarea cererii de înlocuire formulate de către Partidul National Liberal Filiala Vrancea  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 33 Mera click aici

 

 • ANUNȚ privind programul Judecătoriilor Focșani, Adjud, Panciu pentru depunerea dosarelor de candidatură  click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 6  din 25.04.2024 privind respingerea solicitării de modificare  a Protocolului de constituire a alianței electorale  Alianța Dreapta Unită USR – PMP – FORȚA DREPTEI  denumită prescurtat „Dreapta Unită” click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 5 din 25.04.2024 privind soluționarea cererii de înlocuire formulate de către Partidul Uniunea Democrată Maghiară din România  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 11 Bolotești click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 25.04.2024 privind respingerea cererii de înlocuire formulate de către Partidul PRO România – Filiala Județeană Vrancea în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 46 Poiana Cristei click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 3 din 25.04.2024 privind soluționarea cererii de înlocuire formulate de către Partidul Uniunea Democrată Maghiară din România  în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 59 Suraia click  aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 2 din 25.04.2024 privind soluționarea cererilor de înlocuire formulate de către Partidul Uniunea Democrată Maghiară din România în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 58 Străoane click aici

 

 • ANUNȚ privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea click aici

 

 • HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.04.2024 privind respingerea contestației nr. 15/20.04.2024 adresate BECJ nr. 41 Vrancea din partea Organizației Județene a Partidului Național Conservator Român Vrancea (PNCR) reprezentat de domnul președinte Toma Jenel Cristian, înregistrată la BECJ nr. 41 Vrancea la nr. 227/20.04.2024 click aici

 

 • PROCES VERBAL nr. 147 din 19.04.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr.41 Vrancea cu reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obținute, și cu reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților, precum și, într-o a doua etapă, cu câte un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute click aici

 

 • Decizia nr. 1/D din 20.04.2024  de admitere a protocolului de constituire a alianței electorale cu denumirea integrală „Alianța Dreapta Unită USR – PMP – FORȚA DREPTEI” și denumirea prescurtată ”Dreapta Unită”  click aici

 

 • ANUNȚ  nr. 201 din 20.04.2024 privind numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale click aici

 

 • ANUNȚ privind  completarea Biroului Electoral de Circumscriptie Județeana nr. 41 Vrancea cu membrii partidelor politice  click aici

 

 • DATE DE CONTACT ALE BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE DIN JUDEȚUL VRANCEA  click aici

 

 • ANUNȚ privind  completarea Biroului Electoral de Circumscriptie Județeana nr. 41 Vrancea  click aici

 

 • Informatii necesare  candidatilor la alegerile din 9 iunie 2024 click aici

 

 • ANUNȚ privind termenul până la care partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, grupul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor şi partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019  click aici

 

 

 • PROCES VERBAL NR. 1  privind completarea BECJ nr. 41 Vrancea cu reprezentantul AEP – 15.04.2024  click aici

 

 • Sediile birourilor electorale de circumscripție din județul Vrancea constituite pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 – Program de activitate click aici

 

 • PROGRAM DE LUCRU –  BECJ nr. 41 – VRANCEA click aici

 

 • Ordinul Prefectului nr.134/05.04.2024 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Vrancea și a numarului membrilor fiecarui consiliu local al comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Vrancea  care vor fi alesi la scrutinul organizat in data de 9 iunie 2024  este disponibil aici
 • Ordinul Prefectului nr. 102/12.03.2024 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Vrancea, în vederea desfășurării   alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024 este disponibil aici