Audiențe acordate de către Prefectul județului Vrancea

Prefectul județului Vrancea, domnul Nicușor HALICI acordă audiențe în prima și ultima zi de marți din lună, începând cu ora 9,00 la sediul Instituției Prefectului județul Vrancea, situată în Municipiul Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Județul Vrancea.

Pentru înscrierea în audiență, vă rugăm să completați formularul electronic situat aici

Data și ora la care sunteți programat va fi comunicată pe adresa de e-mail completată în formular. Alternativ, înscrierea în audiență se face și în temeiul unei cereri scrise, telefonic sau la adresa de e-mail a instituției prefectura@prefecturavrancea.ro.

Modalitatea de acordare a audiențelor:

Solicitările pentru înscrierea în audiență se depun cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte în cazul audiențelor ținute de către prefect/subprefect.

În funcție de rezoluția conducerii instituției, compartimentul relații cu publicul realizează programarea audiențelor și comunică solicitanților data la care se acordă audiența.

Persoanele care vin la sediul instituției prefectului fără a se fi înscris în audiență, pot primi consiliere, in limita atribuțiilor instituției, la compartimentul relații publice, camera 10.