Președinte 2019

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 41 VRANCEA

 

Adresa: B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, et. 1, cam. 105, Focșani

Telefon: 0237 224 097 / Fax: 0237 224 098

e-mail: bejvrancea@bec.ro

 

Program de funcționare:

Zilnic între orele 10.00 – 17.00

În zilele în care se împlinesc termene privind activităț ce țin de competența acestui birou electoral, programul de lucru se încheie la ora 24,00.

 

Pentru informații legislative suplimentare, consultați acest link.

Material de instruire al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 click AICI

Ordin nr. 311/2019 privind constituirea Comisiei tehnice județene Vrancea pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Președintele României , cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, precum și  a Grupului tehnic de lucru  click aici

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din județul VRANCEA pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 – actualizate la data de 10.10.2019 click aici